Πρόγραμμα Θερινών Κατασκηνώσεων

13/07/2010
Πρόγραμμα Θερινών Κατασκηνώσεων

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κόρινθος 13-07-2010

                                                                                                                                    
 
                                                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πρόγραμμα των “Παιδικών κατασκηνώσεων” είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα του οποίου η μελέτη γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας και εφαρμόζεται από ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά προς τα παιδιά κατοίκων – οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, της ευκαιρίας δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Με το πρόγραμμα των “Παιδικών Κατασκηνώσεων” δίνεται η ευκαιρία, σε 45, αγόρια ή κορίτσια του Δήμου μας, ηλικίας από 6 έως 17 ετών, που διαφορετικά δεν έχουν την ευκαιρία, να σταλούν για έντεκα ημέρες (το κάθε παιδί), σε μια εκ’ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των παιδιών.
Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει έπειτα από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων οικογενειών και την καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας, αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του 2010 και εκκαθαριστικού του 2009 (και πάντως με φορολογική δήλωση έως των 15.000€ με ένα παιδί, 16.500€ με δυο παιδιά και 22.000 με τρία παιδιά, 23.500€ με τέσσερα παιδιά, 25.000€ με πέντε παιδιά και 26.500€ με έξι παιδιά και άνω, βάσει του Νόμου 3808 άρθρο 1 και του σχετικού πίνακα ανώτατου ύψους συνολικού οικογενειακού εισοδήματος στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, ενώ θα συνυπολογίζονται ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η οικογένεια όπως ανεργία, χηρεία ή διαζύγιο κ.λ.π. η οποίες και διαπιστώνονται μετά από την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Οι κατασκηνώσεις για τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να δηλώσουν συμμετοχή είναι οι κάτωθι:

· FREELAND στο Χιλιομόδι Κορινθίας
· RANCH στο Σοφικό Κορινθίας
· SUMMER FUN στην Ξυλοκέριζα Κορινθίας


Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για τις οποίες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι γονείς καθώς και οι καταλυτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, είναι οι κάτωθι:

· 22 Ιουλίου έως και 2 Αυγούστου Summer Fun
· 4 Αυγούστου έως και 15 Αυγούστου Freeland & Ranch
· 15 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου Freeland
 

Για περισσότερες πληροφορίες απαευθυνθείτε στο τηλέφωνο 27413.61069 κα Σπυροπούλου.

                                                                                                                                                                                        από το γραφείο τύπου