Γαλάζια Σημαία και ΑΜΕΑ στα Καλάμια

02/07/2010
Γαλάζια Σημαία και ΑΜΕΑ στα Καλάμια

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    Κόρινθος 2-07-2010

                                                                                                                                    
 
                                                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο, υλοποιεί μια σειρά έργων που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση όλων των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα αυτών που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.
Συγκεκριμένα στα Καλάμια, οι συνεχείς παρεμβάσεις ήρθαν να αναβαθμίσουν τη καλή εικόνα της περιοχής επιβραβεύοντας την με τη γαλάζια σημαία, η οποία για τη Δημοτική Αρχή, δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το επιστέγασμα μιας προγραμματισμένης και ακούραστης προσπάθειας.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, στις δηλώσεις του επεσήμανε ότι, η πολιτική μας όσον αφορά στα Καλάμια ξεκίνησε και “εντάθηκε” από πέρυσι, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα από πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο σήμερα με το σχεδιασμό που ολοκληρώνουμε θα αποτελείται από δύο θέσεις στάθμευσης για τα ΑΜΕΑ και μια ειδική ράμπα που θα τους κατεβάζει με ασφάλεια στη παραλία. Επιπλέον, ένα πλαστικός τάπητας θα διευκολύνει τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να φτάνουν έως τη θάλασσα, είτε περπατώντας είτε χρησιμοποιώντας ένα ειδικό αμαξίδιο για την πλήρη και ασφαλή εξυπηρέτησή τους.
Οι πολιτικές που υλοποιούμε εδώ στη συγκεκριμένη παραλία, είναι παρόμοιες με αυτές που έχουμε ήδη εφαρμόσει στο κέντρο της πόλης μας σε επίμαχα σημεία, όπως είναι το Δημαρχείο, η Νομαρχία, οι τράπεζες και αλλού. Στόχος είναι οι συνδημότες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία και τους χώρους και να αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας.
Τα έργα που έχουμε περατώσει αλλά και αυτά που προγραμματίζουμε στο μέλλον, τα σχεδιάζουμε με τις κατάλληλες προδιαγραφές και με άξονα τη διευκόλυνση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Έτσι, υλοποιώντας μια πολιτική που δείχνει τη κοινωνική ευαισθησία του Δήμου μας, προωθούμε την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής τους με σκοπό, οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να χαίρονται και να εξυπηρετούνται όπως όλοι οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μας.
 

                                                                                                                                          από το γραφείο τύπου