Σημαντικά έργα υποδομών σε εξέλιξη

07/07/2010
Σημαντικά έργα υποδομών σε εξέλιξη

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    Κόρινθος 7-07-2010

                                                                                                                                    
 
                                                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Μετά από προγραμματισμένες ενέργειες και κατάλληλους χειρισμούς, η Δημοτική Αρχή δίνει διέξοδο στα έργα κατεδάφισης των δύο γεφυρών, που αφορούν διαδοχικά τα τμήματα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Αποστόλου Παύλου. Ο Δήμος εκπόνησε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της εναλλάξ κατεδάφισής τους, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των έργων στη Γ. Παπανδρέου, αυτά θα συνεχιστούν τάχιστα στην Αποστόλου Παύλου. Οι επεμβάσεις αυτές που θα γίνουν τμηματικά, είναι σχεδιασμένες να επιφέρουν τη μικρότερη εφικτή “ενόχληση” στους συμπολίτες μας. Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμος Κορινθίων έχοντας υπόψη τις τυχόν δυσκολίες, θεωρεί υποχρέωσή του να ζητήσει εκ των προτέρων τη κατανόηση όλων των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας.
Επίσης, έχει ήδη αρχίσει και θα ολοκληρωθεί η κατασκευή σύντομα της νέας γέφυρας του ΟΣΕ πάνω από τον Ξηριά. Παρ’ όλα τα προβλήματα η Δ. Αρχή ξεπέρασε “επιδέξια” τις αρχικές δυσκολίες και θα υλοποιήσει ένα έργο υποδομής για την αποτελεσματικότερη θωράκιση της Κορίνθου.
Το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 περίπου ευρώ, είναι αναμφισβήτητα μια επιτυχία που πιστώνεται στον Α. Πνευματικό. Ο Δήμαρχος με επίμονες και συντονισμένες ενέργειες, κατάφερε να εντάξει την ανακατασκευή της γέφυρας στον προϋπολογισμό του έργου, παρ’ όλο που αρχικά ήταν εκτός πλάνων η συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
Έχουν επίσης δεσμευθεί τα χρήματα και επίκειται η δημοπράτηση του έργου, από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τη γέφυρα της Γ. Παπανδρέου και ακολούθως, από την Κροκιδά έως την οδό Στεφάνους, ολοκληρώνοντας κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, έργα υποδομής που επιζητούσε και επεδίωκε χρόνια τώρα ο Δήμος μας.
Με τον τρόπο που προνοεί και προωθεί η Δημ. Αρχή την ολοκλήρωση των παραπάνω σημαντικών υποδομών, εκτός των άλλων, παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους Κορίνθιους και στις Κορίνθιες και τους προστατεύει από τα πλημμυρικά φαινόμενα που ταλαιπώρησαν κατά το παρελθόν τη πόλη μας.
                                                                     

                                                                                                                             από το γραφείο τύπου