Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

 

                     

                                              Κόρινθος 10-08-2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

 

                                                                                                  Εκ του Γραφείου Τύπου
 

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση