Τα έργα μας αποδεικνύουν τα λόγια μας

                                                                               Κόρινθος 14/09/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή υλοποίησε μια σειρά παρεμβάσεων πρωτοφανούς έκτασης για τα δεδομένα όχι μόνο της Κορίνθου και του νομού μας αλλά και της Ελλάδας.
Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά έργα που έχουν περατωθεί, άλλα πού βρίσκονται σε εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθούν και αρκετά εκείνα που έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον.
Η δυνατότητα αυτή υπάρχει γιατί ο Δήμος Κορινθίων είναι ένας πανίσχυρος οικονομικά Δήμος, ο οποίος είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει είτε έργα αιχμής για την ανάπτυξή του, όπως το παραλιακό μέτωπο, είτε αυτά που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών, τόσο στα μικρά δημοτικά διαμερίσματα οσο και στα μεγαλύτερα.
Επίσης, έχει ήδη κάνει πράξη και έχει υποβάλλει τεχνικά δελτία με ολοκληρωμένες προτάσεις για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ούτως ώστε, η Κόρινθος τα επόμενα χρόνια να τύχει γενναίας χρηματοδότησης για έργα τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή της πορεία και στην αισθητική της αναβάθμιση.
Επιπλέον, υπάρχουν πόροι οι οποίοι έχουν δεσμευτεί στα ταμεία του Δήμου μας και θα μας δώσουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε μικρά και μεγάλα έργα στη περιφέρεια ακόμα και του πιο απομακρυσμένου χωριού για να αισθανθούν οι συνδημότες μας ότι είναι ισότιμοι πολίτες του νέου διευρυμένου Δήμου Κορινθίων.
 

                                                                                              από το γραφείο τύπου