Ο Δήμος δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ για το συγκεκριμένο έργο

 

 

 

                                                                             Κόρινθος 17-09-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αυτοί που μιλούν για σκάνδαλο είναι οι αρνητές της Δημοτικής Αρχής που προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Είναι αυτοί που καθημερινά και με κάθε τρόπο λασπολογούν τη Δημ. Αρχή, μεγεθύνοντας τα ασήμαντα παραβλέποντας τα σημαντικά.
Εάν υπάρχει σκάνδαλο, τότε αυτό βαραίνει τη προηγούμενη κυβέρνηση και τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή και όχι τη σημερινή του Αλέξανδρου Πνευματικού. Γιαυτό το λόγο, οφείλουν να πάρουν θέση τόσο ο κ Λουζιώτης, οσο και ο κ Γιώτης αλλά και όλοι όσοι φιλοδοξούν να διοικήσουν το Δήμο Κορινθίων.
Η υποβολή λοιπόν του Τεχνικού Δελτίου και η τελική έγκριση του έργου με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή.
Σε ότι αφορά τη σημερινή Δημοτική Αρχή αυτή είχε δύο επιλογές:
Ή να μην υλοποιήσει το έργο και να κατηγορηθεί ότι χάνει ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων για τον εκσυγχρονισμό του Δήμου μας, ή να εκτελέσει το έργο με βάση την έγκριση που της είχε δοθεί.
Η αλήθεια είναι ότι-
– Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-4-2006, ενεκρίθη η υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 148 της κοινωνίας της πληροφορίας, μέτρο 2.2 (Portal Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη)
-Με την απόφαση 153.003/ΚτΠ 3454-Β, στις 4-09-2006, έγινε η ένταξη της πράξης συνολικού προϋπολογισμού 102.000 Ευρώ. (Το έργο συνίσταται στα δύο υποέργα 1)-«Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών αξίας 5.000 Ευρώ και 2)-Portal ηλεκτρονικής κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη αξίας 97.000 Ευρώ.
– Με την ομόφωνη απόφαση 13/362/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου και
– Με την 13/360/ 13-9-2006 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. , έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης του ποσού για την υλοποίηση του έργου
– Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 75%(76.500 ευρώ) και η κρατική συμμετοχή ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, δηλαδή, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι 102.000 ευρώ(δημόσια δαπάνη) και θα εγγραφεί στη ΣΑΕ 015/3 της Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
– Επομένως, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ορισμού του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, έγινε η ένταξη του παραπάνω έργου με κωδικό Ο.Π.Σ. 110814 και τελικό δικαιούχο τον Δήμο Κορινθίων.
– Εάν κάποιος ερευνήσει μπορεί να ανακαλύψει ότι, πολλοί άλλοι δήμοι ανταποκρίθηκαν στο «κυβερνητικό κάλεσμα» της προηγούμενης κυβέρνησης, απορροφώντας ποσά μεγαλύτερα από αυτά που ενεκρίθησαν από την κοινωνία της πληροφορίας για το Δήμο Κορινθίων. Επιπροσθέτως, όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για την αλήθεια, το αρμόδιο γραφείο του δήμου μπορεί να τον ενημερώσει διεξοδικά, ανακαλύπτοντας ότι η Δημοτική Αρχή προσπάθησε και προσπαθεί να διασφαλίσει τα χρήματα των συμπολιτών μας και να τα αξιοποιήσει επ΄ωφελεία όλων. Εξ΄άλλου το ταμείο του δήμου και τα συνεχώς εκτελούμενα έργα καταμαρτυρούν του λόγου το αληθές. Αυτή η πραγματικότητα είναι που κάποιοι δεν αντέχουν και εφευρίσκουν κάθε λίγο φανταστικές ιστορίες για να πλήξουν την αξιοπιστία μας.
Αυτοί λοιπόν που σιωπούσαν τόσα χρόνια και δεν μιλούσαν, βρήκαν τώρα την ευκαιρία, με αφορμή τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, να κατηγορήσουν άδικα την σημερινή δημοτική αρχή, η οποία προστάτευσε το Δήμο και υλοποίησε το συγκεκριμένο έργο άριστα, χωρίς να δαπανήσει ούτε ένα ευρώ από τα ταμεία της.

                                                                                                 από το γραφείο τύπου