Σχόλια επί της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

Κόρινθος 27-09-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τα συνεχή σχόλια της μειοψηφίας του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και δυστυχώς κάποιων που θέλουν να λένε ότι γνωρίζουν «οικονομικά» η Δημοτική Αρχή τονίζει:
Η άσκηση αντιπολίτευσης σε ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Δημοτική Αρχής Πνευματικού , δηλαδή στο πολύ σημαντικό ταμειακό απόθεμα των 12 εκατομμυρίων Ευρώ, που είναι εφόδιο για την ανάπτυξη του νέου μεγάλου διευρυμένου δήμου Κορινθίων, καταδεικνύει την γύμνια επιχειρημάτων της μειοψηφίας.
Άλλωστε τα αμέτρητα έργα που εκτελέστηκαν όλη την 4ετία και εκτελούνται ακόμα στο κέντρο της Κορίνθου, στις γειτονιές και στα τοπικά διαμερίσματα τους στερούν κάθε επιχείρημα αντιπολίτευσης.
Οι Κορίνθιοι βλέπουν και κρίνουν.
Ας συνεχίσει η μειοψηφία ν’ αμφισβητεί το μεγάλο επίτευγμα της Δημοτικής Αρχής Πνευματικού.
 

                                                                                               από το γραφείο τύπου

Leave a Comment