Διανοίξεις δρόμων στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας

 

 

 

 

                                                          Κόρινθος 30-09-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα ακόμα σημαντικό έργο υποδομής άρχισε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Μπαθαρίστρας. Ο Δήμος Κορινθίων μετά την ολοκλήρωση της αποχέτευσης των λυμάτων και της αποχέτευσης των ομβρίων σε καίρια σημεία , που πλημμύριζαν, ολοκλήρωσε τη μελέτη διάνοιξης των δρόμων στις συνοικίες της Καλλιθέας και της Νεάπολης. Η μελέτη αφορά έργα οδοποιίας , είναι προϋπολογισμού 600.000 €, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, ενώ το ποσοστό της έκπτωσης που δόθηκε στη δημοπρασία είναι 54%.
Οι εργασίες άρχισαν από την περιοχή της Καλλιθέας και βρίσκονται σε εξέλιξη στην Νεάπολη με τη διάνοιξη βασικών αρτηριών , που θα διευκολύνουν τους κατοίκους των περιφερειακών αυτών συνοικιών.
Οι δημότες δέχτηκαν με ικανοποίηση της εξέλιξη των έργων αυτών , που ήταν αίτημα αρκετών δεκαετιών.
Με τη συγκεκριμένη εργολαβία εκτελούνται χωματουργικές εργασίες διάνοιξης των οδών , που προβλέπονται στο σχέδιο πόλης, η κατασκευή ρείθρων και πεζοδρομίων, η δημιουργία υπόβασης στις οδούς και η τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα σε όλους τους δρόμους. Παράλληλα γίνονται ενέργειες προς τους κοινωφελείς οργανισμούς (Δ.Ε.Η.- Ο.Τ.Ε. κλπ) για την μεταφορά των δικτύων τους από τα σημεία που είναι εντός των υπό διάνοιξη δρόμων.
Η Δημοτική Αρχή , επιδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την περιφέρεια, κάνει πράξη τις προεκλογικές της υποσχέσεις και βάζει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην Μπαθαρίστρα.
Παράλληλα ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή πιθανή ταλαιπωρία που υφίστανται από την κατασκευή των έργων. 
                                                                              από το γραφείο τύπου