Σημαντικές εργασίες σε σχολεία του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

Κόρινθος 5-10-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αμείωτο ενδιαφέρον η Δημοτική Αρχή συνεχίζει τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των σχολείων εκείνων που χρειάζονται τις απαραίτητες επεμβάσεις. Ήδη τα έτη 2007, 2008 και 2009 έγιναν και καταγράφηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε νηπιαγωγεία, δημοτικά , γυμνάσια και λύκεια του δήμου μας. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και το 2010 όπου καθημερινά τα συνεργεία μας πραγματοποιούν εργασίες:Αυτές που έχουν ήδη εκτελεσθεί είναι:
-Ελαιοχρωματισμοί
Α΄ Παιδικός Σταθμός Συνοικισμού, Δ΄ παιδικός σταθμός (Αποστόλου Παύλου και Πυλαρινού) και 10ο Νηπιαγωγείο.
-1ο- 2ο – 3ο- 4ο- 8ο- 11ο- 12ο Δημοτικά Σχολεία, 4ο -Γυμνάσιο, 2ο – 3ο Λύκειο,
-3ο – Δημοτικό (χρωματισμοί και εργασίες στεγανοποίησης ύψους 45.000 Ευρώ). Επιπλέον, έχουν γίνει και γίνονται πολλαπλές συντηρήσεις μετά από έλεγχο κάθε χρόνο, σε όλα τα σχολεία του Δήμου και αφορούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες. Επιπροσθέτως, τοποθετήθηκαν κουφώματα στο 2ο γυμνάσιο, κουφώματα, κάγκελα και πόρτες στο 2ο Λύκειο, κάγκελα στο 9ο νηπιαγωγείο, στο 11ο δημοτικό και στο 2ο γυμνάσιο Κορίνθου. Επιπλέον, έγιναν ελαιοχρωματισμοί και εργασίες συντήρησης στο 4ο , 12ο και 17ο νηπιαγωγείο Κορίνθου καθώς επίσης αυτών της Ξυλοκέριζας και Σολωμού.
Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται ελαιοχρωματισμοί και εργασίες συντήρησης, στο -5ο στα δημοτικά του Σολωμού και Ξυλοκέριζας καθώς επίσης
στο -1ο και -2ο γυμνάσιο Κορίνθου.
Στο -4ο Λύκειο εκτελούνται εργασίες ελαιοχρωματισμών, επιστρώσεις , κ.αλ. . Έγινε σύνδεση με την αποχέτευση στο 11ο Δημοτικό και άμεσα θα γίνει η σύνδεση του 4ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου.
Είναι άξιο λόγου να αναφέρουμε ότι οι υπηρεσίες του δήμου έχουν προγραμματίσει και θα υλοποιήσουν μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων στα εξής σχολεία:
-Ελαιοχρωματισμοί στο ειδικό σχολείο
-υδραυλικά στο 4ο νηπιαγωγείο
-πεζοδρόμηση στο 10ο δημοτικό και 3ο γυμνάσιο
-υδραυλικά και τζάμια στο 16ο νηπιαγωγείο
-ηλεκτρολογικά και κουφώματα στο 1ο γυμνάσιο Κορίνθου.
Οι εργασίες θα συνεχιστούν για να είναι σε θέση τα παιδιά να παρακολουθούν απρόσκοπτα τα μαθήματά τους. Έτσι, η Δημοτική Αρχή με συνέπεια και προγραμματισμό προχωρά στην επίλυση των προβλημάτων και των σχολικών συγκροτημάτων, με στόχο την ποιοτικότερη αναβάθμιση τους, συνεχίζοντας έτσι τις επεμβάσεις της σε έργα που αλλάζουν συνολικά την εικόνα του Δήμου μας. 
                                                                                              από το γραφείο τύπου