Κατασκευή νέας πλατείας στην Αγία Άννα

 

 

 

 

Κόρινθος 05-10-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μία ακόμα πλατεία ετοιμάζεται τις προσεχείς ημέρες. Πρόκειται για την πλατεία στην συνοικία της Αγίας Άννας. Ένα έργο που αποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων.
Η πλατεία είναι σε επίκαιρη θέση με πανοραμική θέα την πόλη της Κορίνθου και τον Κορινθιακό κόλπο. Η έκταση που θα καταλάβει είναι περίπου 3,5 στρέμματα , ενώ ένα μικρό μέρος καλύπτει την υπάρχουσα υποβαθμισμένη παιδική χαρά . Το σχέδιο της πλατείας περιλαμβάνει :
-Νέα σύγχρονη και λειτουργική παιδικά χαρά
-Μικρό αναψυκτήριο,
-Δενδροφυτεύσεις σε μεγάλη έκταση
-Κιόσκια
-Παγκάκια
-Φωτιστικά σώματα
-Χώρο στάθμευσης
Ο προϋ/σμός του έργου ανέρχεται σε 650.000 € και η χρηματοδότηση είναι από πόρους του Δήμου, αποτέλεσμα της σωστής οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής και του εύρωστου ταμείου του Δήμου με το υψηλό ταμειακό αποθεματικό, που δημιούργησε, και το οποίο δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης σημαντικών έργων εξ ιδίων πόρων. Η έκπτωση που δόθηκε κατά τη δημοπράτηση του έργου είναι 46% και η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι 4 μήνες.
Με την ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης Αγίας Άννας από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος θα δημοπρατηθεί η κατασκευή μικρού θεάτρου στα πρανή του χώρου της εν λόγω πλατείας. 
                                                                                                  από το γραφείο τύπου