Ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου

 

 

 

Κόρινθος 06-10-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

             Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια και προγραμματισμό απαρέγκλιτα το πρόγραμμα της, απαντώντας με έργα πνοής και ανάπτυξης σε όλους αυτούς που συστηματικά υποβαθμίζουν την μεγάλη προσπάθειά της.
Επιπλέον, αποδεικνύει ότι η σωστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου είναι ένα γεγονός που συγκαταλέγει το Δήμο Κορινθίων ανάμεσα στους πρώτους σε όλη την Ελλάδα. Γιαυτό τον λόγο, η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους συνδημότες μας, ότι το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου μας στο τέλος του Σεπτέμβρη, παραμένει λίγο πάνω από τα 12.000.000 Ευρώ. Αυτή είναι η απάντηση στις Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι αυτό θα μειωθεί σημαντικά, λόγω των διαφόρων ταμειακών υποχρεώσεων του Δήμου. Αν συνυπολογίσουμε τα διάφορα έργα που ήδη εκτελούνται αλλά και αυτά που προγραμματίζονται, τότε κάποιοι χάνουν ένα ακόμη επιχείρημα για να αντιπολιτευθούν τη Σημερινή Δημοτική Αρχή.
                                                                                     από το γραφείο τύπου