Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 5/10/2010

 

 

 

 

                                                                        Κόρινθος 8/10/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τρίτη 5/10/2010 και λήφθηκαν οι παρακάτω σημαντικές αποφάσεις στα σπουδαιότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

· Έγινε αποδεκτή η δωρεά της ακίνητης περιουσίας του Φιλανθρωπικού Σωματείου Αλληλεγγύη, το οποίο έχει πάψει να λειτουργεί. Πρόκειται για έκταση 18,5 στρεμμάτων στην θέση Μαγούλα Κορίνθου και η Δήμος Κορινθίων δεσμεύεται να την αξιοποιήσει με σκοπό την μέριμνα και προστασία των ηλικιωμένων, την λήψη πρωτοβουλιών για τη νεολαία (άθληση, πολιτισμός), την προστασία του περιβάλλοντος.

· Εγκρίθηκε η μελέτη Ολοκλήρωσης σχεδίου αστικής ανάπτυξης Κορίνθου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ συνολικού προϋ/σμού 4.000.000 €. Σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής εντάχθηκαν τα εξής έργα:

1. -Ανάπλαση/διαμόρφωση πλατειών της πόλης και δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων 1.500.000 €

2. -Δημιουργία χώρων ανάπλασης σε υποβαθμισμένης περιοχές της πόλης (Ξηριάς) 2.000.000 €

3. -Αποκατάσταση εγκατελελειμένων κτιριακών εγκ/σεων και αξιοποίησή τους για πολιτιστικές και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες , όπως ο χώρος των παλιών δημοτικών σφαγείων 500.000 €

· Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη για τη δημιουργία του νέου νεκροταφείου του Δήμου Κορινθίων. Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο πριν την αγορά του προτεινόμενου χώρου , συνολικής έκτασης 65 στρεμμάτων.

· Εγκρίθηκαν τα προγράμματα άθλησης για την περίοδο 2010-2011 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ανατέθηκε η υλοποίησή τους στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (ΔΗΚΕΚ)

· Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος € 10.000.

                                                                   από το γραφείο τύπου