Ανακοίνωση από Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου

 

Κόρινθος 27-10-2010

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επανερχόμενοι γι’ άλλη μια φορά , υπεύθυνα δηλώνουμε ότι το νερό της πόλης είναι ασφαλές, υγιεινό, πόσιμο και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ούτε μία χημική ή μικροβιολογική ανάλυση από το νερό που κυκλοφορεί στο δίκτυο ύδρευσης, από οποιοδήποτε πιστοποιημένο εργαστήριο που να δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό της Κορίνθου.
Όλα τα νερά πηγών, λιμνών, ποταμών που υδρεύουν πόλεις και οικισμούς ή εμφιαλώνονται, έχουν μικροβιακό φορτίο.
Γίνεται όμως επεξεργασία τους (διύλιση και χλωρίωση) ώστε το νερό που δίνεται στην κατανάλωση να είναι απαλλαγμένο μικροβιακού φορτίου και να πληροί όλες τις διατάξεις περί πόσιμου νερού.
Η επεξεργασία προβλέπεται και στην ΚΥΑ που αφορά την υδροδότηση της Κορίνθου και θα γίνεται μόνιμα ακόμα και αν το νερό είναι τελείως καθαρό γιατί τίποτα δεν αποκλείει την πιθανή μόλυνσή του από διάφορους παράγοντες.
Μετά την επεξεργασία, το νερό διοχετεύεται στην πόλη με καινούριο, ασφαλές και πλήρως στεγανό δίκτυο.
 

Για την ΔΕΥΑ Κορίνθου

Ο Γεν. Δ/ντής
Αντώνης Καραμανλής