Εκλογή μελών προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου …

 

                                                                                                 Κόρινθος 3-01-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χθες 02.01.2011, στο Δημαρχείο, διεξήχθη η ειδική συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) και για την εκλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Οικονομικής επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών τα αποτελέσματα για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν τα εξής:
Πρόεδρος: Σταυρέλης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Κουτσιγκίλας Θεμιστοκλής
Γραμματέας: Δασκαλοπούλου Σοφία

Τα αποτελέσματα – τακτικών μελών – για την Οικονομική Επιτροπή:
· Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
· Δράκος Παναγιώτης
· Φόρτης Φώτιος
· Κεφάλας Σταύρος
· Παρτσινάβελος Κωνσταντίνος
· Καρπούζης Γρηγόριος
· Τόγιας Σωκράτης
· Κασίμης Χαράλαμπος
Αποτελέσματα – αναπληρωματικών μελών – για την Οικονομική Επιτροπή:
· Σταματάκης Μάριος
· Κολοκούρης Νικόλαος
· Τζαναβάρας Δημήτριος
· Κορδώσης Χρήστος
· Μπάκουλης Δημήτριος

Αποτελέσματα – τακτικών μελών – για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
· Λέκκας Πέτρος
· Γκερζελής Ιωάννης
· Λαμπρινός Παναγιώτης
· Μελέτης Χρήστος
· Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
· Γιάννου Νικολέτα
· Ρούκης Βασίλειος
· Αθανασάκος Θωμάς
Αποτελέσματα – αναπληρωματικών μελών – για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
· Βατουσιάδης Νικόλαος
· Οικονόμου Γεώργιος
· Καμπάς Νικόλαος
· Ζαχαριάς Σπυρίδων
· Τσάκωνας Γεώργιος
 

 

                                                                     από το γραφείο τύπου