Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων στις 12/01/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                        Κόρινθος 18-01-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τετάρτη 12/01/2011 με κυριότερα θέματα συζήτησης τα εξής:


· Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατέθεσε στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωση ανεξαρτητοποίησής του από την δημοτική παράταξη του κ. Κων/νου Γιώτη «Ο Δήμος Μπροστά».

· Καθορίστηκε ως σήμα του νέου Δήμου Κορινθίων το ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ με τον ΠΗΓΑΣΟ, όπως ακριβώς είχε αναγνωριστεί και καταχωρηθεί πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη.

· Εγκρίθηκε η τελετή παράδοσης του Κονδύλειου Νηπιαγωγείου Αρχαίας Κορίνθου από τους δωρητές στο Δήμο Κορινθίων. Ο Δήμος θα προβεί σε τιμητική διάκριση των δύο δωρητών , του ζεύγους Γεωργίου και Αικατερίνης ΚΟΝΔΥΛΗ, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την σημαντικότατη πράξη της δωρεάς .

· Εγκρίθηκε η τιμητική διάκριση συνταξιοδοτηθέντων εκπαιδευτικών και ιερέων σε ειδική τελετή που θα διενεργηθεί την ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών.

· Εγκρίθηκε η πρόσληψη 35 εκτάκτων εργατών καθαριότητας και πρασίνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών , που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου του Καλλικράτη

· Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας για εργατοτεχνικό προσωπικό, τρίμηνης διάρκειας για ναυαγοσώστες και ετήσιας διάρκειας με συμβάσεις έργου για γιατρό εργασίας, χειριστή γκρέιντερ κλπ. Οι προσλήψεις , μετά την έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα γίνουν με τη διαδικασία και τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.
 

                                                                                                        από το γραφείο τύπου