ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    
 
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 27-01-2011 
               ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.2448
               ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                   
                                                                                                                                       
               ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                          ΠΡΟΣ
               Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                  Τ… …………………….   
   ΠΛΗΡ.:                                                                                        Δημοτικό Σύμβουλο
               ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                     
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 31-01-2011: ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
1.      Επικαιροποίηση απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου για την ιστορική έδρα του Δήμου Κορινθίων
2.      Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος
3.      Έγκριση φύλλων αυτόνομων οικισμών του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια της στατιστικής απογραφής κτιρίων-πληθυσμού και κατοικιών
4.      Αίτημα μεταφοράς προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο μας
5.      Καθορισμός υπηρεσιών λειτουργίας στις έδρες των πρώην Δήμων Άσσου-Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού
6.      Ορισμός μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας
7.      Καθορισμός θέσεων περιπτέρων για μετατόπιση
8.      Αίτημα Χρήστου Αράπογλου, για χορήγηση άδεια περιπτέρου (αναπήρου) στη χηρεύουσα θέση Κολιάτσου & Ερμού.
9.      Καθορισμός θέσεων και προϊόντων για χορήγηση άδειας στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου
10.Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών του Δήμου
11.Αίτημα Νικολάου Βενετσάνου –ΑΜΕΑ για παραχώρηση θέση στάθμευσης (Κεχρεών 13)
12.Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ
13.Καθορισμός εργασίας προσωπικού του Δήμου το Σάββατο
14.Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας
15.Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», περί τροποποίησης προϋ/σμού έτους 2010.
16. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ