ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ                                                                    ΚΟΡΙΝΘΟΣ:23-12-2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ: 33511
ΔΗΜΟΣ KOΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                            ΠΡΟΣ                                                                 
Τ.Κ.:20100                                                     – Τον Δήμαρχο Κορινθίων,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2741361003                           κ. Αλέξανδρο Πνευματικό 
                                                       - Τα Τακτικά Μέλη του  Δημοτικού                               
                                                         Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων
                                                         (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)                                                               
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
 
   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος), στις 2-1-2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 ειδική συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την Εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και  Γραμματέα) και για την Εκλογή των μελών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.        κ. Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης του Ευστράτιου
2.        κ. Χρήστος Μελέτης του Ιωάννη
3.        κ. Χαράλαμπος Καμπούρης του Ιωάννη
4.        κ. Μιχάλης Περόγαμβρος του Γεωργίου
5.        κ. Μιχάλης Χατζής του Αναστασίου
6.        κ. Νικόλαος Σταυρέλης του Δημητρίου
7.        κ. Αντώνιος Παππάς του Ιωάννη
8.        κ. Παναγιώτης Δράκος του Γεωργίου
9.        κ. Μάριος Σταματάκης του Βασιλείου
10.κ. Γεώργιος Φαρμάκης του Νικολάου
11.κ. Νικόλαος Καμπάς του Ιωάννη
12.κ. Δημήτριος Τζαναβάρας του Αναστασίου
13.κ. Πέτρος Λέκκας του Γεωργίου
14.κ. Ιωάννης Γκεζερλής του Νικολάου
15.κ. Γεώργιος Οικονόμου του Χρήστου
16.κ. Φώτιος Φόρτης του Αθανασίου
17.κ. Σοφία Λέκκα του Ιωάννη
18.κ. Νικόλαος Βατουσιάδης του Ιωάννη
19.κ. Σταύρος Κεφάλας του Αλέξανδρου 
20.κ. Κωνσταντίνος Παρτσινέβελος του Γεωργίου
21.κ. Παναγιώτης Λαμπρινός του Αργυρίου
22.κ. Γεώργιος Φιλιππακόπουλος του Κωνσταντίνου
23.κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος του Δημητρίου
24.κ. Νικόλαος Κολοκούρης του Παναγιώτη
25.κ. Κωνσταντίνος Γιώτης του Ιωάννη
26.κ. Σωκράτης Τόγιας του Ιωάννη
27.κ. Δημήτριος Μπάκουλης του Κωνσταντίνου
28.κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης του Δημητρίου
29.κ. Γρηγόριος Καρπούζης του Βλασίου
30.κ. Χρήστος Κορδώσης του Παναγιώτη
31.κ. Γεώργιος Πούρος του Σπυρίδωνα
32.κ. Νικολέττα Γιάννου του Κωνσταντίνου
33.κ. Νικόλαος – Αθανάσιος Κούτουλας
34.κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας του Αντώνιος
35.κ. Βασίλειος Ρούκης του Γεωργίου
36.κ. Σπυρίδωνας Ζαχαριάς του Σωτηρίου
37.κ. Γεώργιος Τσάκωνας του Ιωάννη
38.κ. Χαράλαμπος Κασίμης του Παναγιώτη
39.κ. Σοφία Δασκαλοπούλου του Σταύρου
40.κ. Θωμάς Αθανασάκος του Βασιλείου