Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/01/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος 03-02-2011

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα 31/01/2011 με κυριότερα θέματα συζήτησης τα εξής:

· Ανακοινώθηκε από τον κ. Δήμαρχο η υποβολή πρότασης και τεχνικού δελτίου εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την επιτήρηση, τηλεχειρισμό και έλεγχο των αντλιοστασίων , των γεωτρήσεων και των δικτύων ύδρευσης σε 150 σημεία όλου του νέου διευρυμένου δήμου Κορινθίων . Ο προϋπολογισμός είναι 4.806.000 € και η συμμετοχή του Δήμου προβλέπεται σε ποσοστό 13% περίπου. Το έργο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες έγκρισης , αποδοχής και ένταξης στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΠΕΡΑ . Με το έργο αυτό αρχίζει η υλοποίηση της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής για ΝΕΡΟ σε όλο το νέο Δήμο Κορινθίων, δεδομένου ότι θα ενοποιηθούν και ενιαιοποιηθούν τα δίκτυα ύδρευσης σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου, με εναλλακτικές λύσεις σε περιπτώσεις προβλημάτων υδροδοτήσεων σε συγκεκριμένα τοπικά διαμερίσματα ή περιοχές.
· Τέσσερα (4) νέα έργα εντάσσονται στο ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα Αστικών Αναπλάσεων της πόλης της Κορίνθου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης και ένταξη των έργων:
1. Κατασκευή ποδηλατόδρομου Α΄ φάση (Γ. Παπανδρέου-Εθν. Αντίστασης-Παραλιακός Αγ. Νικολάου προϋ/σμού 530.000 €
2. Κατασκευή πλατείας στην Αγία Άννα 650.000 €
3. Κατασκευή πλατείας στη Νεάπολη Μπαθαρίστρας 320.000 €
4. Ανάπλαση του χειμάρρου Ξηριά 1.000.000 €
Τα 4 ανωτέρω έργα συνολικού προϋ/σμού 2.500.000 € αποτελούν μέρος της εγκεκριμένης χρηματοδότησης 4.000.000 € από το ΕΣΠΑ για την πόλη της Κορίνθου. Θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου για νέα συμπληρωματικά έργα προϋ/σμού 1.500.000 €

· Εγκρίθηκε η μετάβαση διαπαραταξιακής επιτροπής αποτελουμένης από τον κ. Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους Δημ. Τζαναβάρα και Χρ. Κορδώση στην Αμερική για να επισκεφθεί χώρους επεξεργασίας απορριμμάτων με καινοτόμες μεθόδους.
· Εγκρίθηκε η καθιέρωση της Αρχαίας Κορίνθου ως ιστορικής έδρας του Δήμου Κορινθίων.
· Εξελέγησαν ως αντιπρόσωποι του Δήμου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας οι δημοτικοί σύμβουλοι Πέτρος Λέκκας-πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού και πρωτεργάτης της ένταξης στο Σύνδεσμο, και ο Αντώνιος Παππάς.
· Εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για μεταφορά προσωπικού στο Δήμο Κορινθίων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών σε νέες αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στο Δήμο με τον Καλλικράτη. Πρόκειται για τις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Συγκοινωνιών, κλπ
· Εγκρίθηκε ο καθορισμός των υπηρεσιών που θα λειτουργούν στις έδρες των τέως δήμων Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.
· Ορίστηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με Πρόεδρο τον δημοτικό σύμβουλο και εκπαιδευτικό Παναγιώτη Δράκο και αναπληρωτή τον επίσης δημοτικό σύμβουλο και εκπαιδευτικό Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου και το Εργατικό κέντρο Κορίνθου.
· Καθορίστηκαν οι θέσεις και τα προϊόντα που θα επιτρέπεται η πώληση από υπαίθριους στάσιμους μικροπωλητές και καντίνες.
 

                                                                                                    από το γραφείο τύπου

Leave a Comment