Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης Υδάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                              Κόρινθος 04-02-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων, πριν καν οργανωθεί ο Καλλικράτης, είναι ίσως ο μοναδικός που με προγραμματισμό και συνέπεια έχει ήδη έτοιμες μελέτες για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας.
Έτσι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) κατόρθωσε να υποβάλλει εγκαίρως αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, στον Αξονα Προτεραιότητας «Προστασία και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και αφορά το «Σύστημα τηλεχειρισμού και τηλε-ελέγχου του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου» συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 4.806.581,70 ευρώ.
Ο σκοπός εγκατάστασης του παραπάνω συστήματος έχει σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση και λειτουργία των υδατικών πόρων του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων με στόχο την παροχή ικανοποιητικής ποσότητας και ποιότητας νερού στους δημότες.
Συγκεκριμένα, το σύστημα μεταφοράς και ποιοτικής επεξεργασίας, για να ικανοποιεί το σύστημα διανομής με αποτελεσματικό τρόπο, θα πρέπει να ρυθμίζει τις ποσότητες άντλησης υπογείων νερών, τα υδραγωγεία μεταφοράς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση αξιόπιστων μετρικών συστημάτων, οι πληροφορίες των οποίων συγκεντρώνονται σε επιλεκτικά σημεία του υδροδοτικού συστήματος, μαζί με αντίστοιχες πληροφορίες σχετικές με τη δίαιτα των υδατικών πόρων. Για να είναι άμεσα αξιοποιήσιμες οι συλλεγόμενες πληροφορίες θα πρέπει με τη σειρά τους να εγκατασταθούν συστήματα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού ώστε, το εντεταλμένο προσωπικό να είναι σε θέση να δρομολογεί αποτελεσματικά κατάλληλους χειρισμούς που είναι ενταγμένοι στους επιμέρους και γενικούς στόχους της επιχείρησης.
Η δημιουργία ενός Συστήματος Κεντρικής Διαχείρισης (CMS), στοχεύει στην συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τα επί μέρους κέντρα εποπτείας και στη συνολική επεξεργασία τους, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού.
Η Δημοτική Αρχή με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να αναλύει τα δεδομένα για την διαχείριση των αποθεμάτων, να διαχειρίζεται καλύτερα το σύστημα σε τυχόν καθεστώς λειψυδρίας, να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόγνωση της ζήτησης και να μπορεί γενικά να υποστηρίζει αποφάσεις και κανόνες λειτουργίας των υδατικών πόρων, με τελικό στόχο και σκοπό να υπάρχει ΝΕΡΟ για όλους τους Δημότες σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του νέου Καλλικρατικού ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
 

                                                                                                                 από το γραφείο τύπου

  

Leave a Comment