Η Τεχνολογία στην υπηρεσία των συμπολιτών μας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                          11-02-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων ευρισκόμενος πάντα στην πρωτοπορία των εξελίξεων και συντασσόμενος με τις τεχνολογικές εξελίξεις, θέτει σε εφαρμογή και στο δήμο μας την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολεοδομικών θεμάτων για μηχανικούς και πολίτες.
Η τεχνολογία αυτή της ηλεκτρονικής πολεοδομίας την οποία εγκαινιάζει η Δημοτική Αρχή, έχει στόχο της την «τακτοποίηση» των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ένα νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαχείρισης πληροφοριών και πολεοδομικών εφαρμογών. Το σύστημα αποτελείται από (3) τρία υποσυστήματα με βασικότερο, αυτό του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που υπήρξε ανέκαθεν «ευάλωτο» στην περιστασιακή διαφθορά, την δυσλειτουργία και τα προβλήματα σωστής χρήσης.
Με το πρωτοποριακό αυτό σύστημα, η εύρεση και η ενημέρωση των φακέλων, αναβαθμίζεται σημαντικά, γίνεται ευκολότερη και γρηγορότερη η πρόσβαση για τους ενδιαφερομένους μηχανικούς που έχουν καταθέσει τους φακέλους τους με ορθά κριτήρια βάσης, καθώς και προσεκτικός έλεγχος ροής δεδομένων.
Στο δεύτερο (2) υποσύστημα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των αδειών, των φακέλων και των γενικών υποθέσεων από τους συναλλασσόμενους μηχανικούς μέσω της τηλεομοιοτυπίας (fax) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επίσης, είναι δυνατή η παρακολούθηση των κινήσεων των φακέλων μέσω των προσωπικών χρεώσεων των υπαλλήλων.
Τέλος, με το (3) τρίτο υποσύστημα ελέγχου κατασκευών καλύπτονται οι λειτουργίες της διεύθυνσης του τμήματος κατασκευών, γίνονται δεκτές πολεοδομικές καταγγελίες, παρατηρήσεις και λοιπές εργασίες που υποστηρίζονται από το σύστημα της διοικητικής πληροφόρησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
Όλα αυτά τα λειτουργικά υποσυστήματα χρησιμοποιούνται με στόχο να διευκολύνουν και να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και την διαδικασία λήψης γρήγορων, καίριων και ορθών αποφάσεων. Έτσι, εύκολα και χωρίς να έρχονται στην πολεοδομία, ο μηχανικός, αλλά και ο πολίτης, έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για τις διαδικασίες που απαιτούνται, για τα απαιτούμενα έγγραφα και τις πολεοδομικές εργασίες, που θα διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τις υποθέσεις τους.
Η εύκολη και απρόσκοπτη ενημέρωση και εξυπηρέτηση, οι πάμπολλες υποθέσεις, οι οικοδομικές άδειες, οι φάκελοι πολεοδομικού ενδιαφέροντος και η συσσωρευμένη εμπειρία ετών, αποδεικνύουν την χρησιμότητα αυτής της νέας υπηρεσίας που έχει ήδη λάβει πολύ θετικά σχόλια στους σχετικά με τους μηχανικούς ιστοτόπους.
Με την φιλοδοξία της επιτυχίας και στην Κορινθία, ο Δήμος μας γίνεται μέλος των υπολοίπων πολεοδομιών που εφαρμόζουν το πρόγραμμα ηλεκτρονικής-πολεοδομίας ανά την Ελλάδα με πάνω από 3000 ήδη ενεργούς χρήστες, με στόχο, την πλήρη, απρόσκοπτη και ταχεία εξυπηρέτηση όλων των επαγγελματιών και πολιτών που έχουν εκκρεμότητες πολεοδομικής υφής, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο, την νέα πολεοδομία της Κορίνθου μια σύγχρονη και γρήγορη υπηρεσία, εν αντιθέσει με το παρελθόν.
 

                                                                                                   από το γραφείο τύπου

Leave a Comment