Συνεχίζονται τα έργα σε όλα τον Δήμο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                             Κόρινθος 15-02-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο νέο σχέδιο πόλεως της «Μπαθαρίστρας Κορίνθου», στην περιοχή ΄΄Καλλιθέα΄, διαμορφώνεται ήδη μια πλατεία με αθλητικό χώρο που θα μπορεί να φιλοξενεί δύο συνεχόμενα τμήματα, εκ των οποίων ο μικρότερος, θα είναι χώρος στάθμευσης και ο μεγαλύτερος θα αποτελείται από ένα κοινόχρηστο χώρο, με δυνατότητα πλήρους ανάπτυξης παιδικής χαράς, δύο γηπέδων μπάσκετ και ενός αναψυκτηρίου με περίγυρο σε εμφανή και ενδεδειγμένο χώρο με την απαραίτητη θέα.
Η πλατεία εντάσσεται στο «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Πελοποννήσου» που υπέβαλε ο δήμος τις προτάσεις του προς έγκριση, στο σχέδιο «Αστικών Αναπλάσεων Πρωτευουσών Πελοποννήσου».
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα περιστοιχίζονται από δένδρο-φυτεμένο χώρο πλάτους περίπου 5,0μ., φωτιστικά σώματα ικανά και για νυχτερινή άθληση, καθιστικά καθώς επίσης, υπόγεια δίκτυα ύδρευσης και τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο επισκέπτης-περιπατητής θα μπορεί να απολαύσει την βόλτα του, κινούμενος σε επίπεδα διαμπερή, ειδικά διαμορφωμένους επιστρωμένους διαδρόμους ή σε αντίστοιχους με γκαζόν. Επιπλέον θα μπορεί να συναντήσει κινούμενος, διαδρόμους με διάκενα πρασίνου, σταθερά φωτιστικά σώματα σε επιλεγμένες θέσεις και χώρο όπου θα αναπτυχθεί σύμπλεγμα οργάνων παιδικής χαράς.
Η σπουδαιότητα της παρούσας παρέμβασης, ενισχύεται από το ότι είναι η πρώτη προσπάθεια διευθέτησης μαζικού κοινόχρηστου χώρου στο νεόδμητο αυτό τμήμα σχεδίου πόλεως. Η προσπάθεια αυτή λόγω των επιμέρους χρήσεων και λειτουργιών, θα φιλοξενήσει όλες τις ηλικίες των πολιτών, αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς της περιοχής αυτής.
Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι η ευχερής άμεση ή έμμεση πρόσβαση των χρήσεων αυτών, η εσωτερική ρέουσα κυκλοφορία, ο διακριτικός διαχωρισμός δραστηριοτήτων, ο εύκολος εντοπισμός τους, η πολύπλευρη ευρεία ορατότητα των ευρισκομένων στο εσωτερικό του όλου χώρου και η φυσική μόνωση του περιβάλλοντος, θα δημιουργεί αλλά και θα δίνει την εντύπωση εσωτερικού «πνεύμονα» και οικείο αίσθημα στον ντόπιο ή τον επισκέπτη.

 


                                                                                                  Από το γραφείο τύπου