Ορισμός οικισμού Αρχαίας Κορίνθου ως ιστορικής έδρας του Δήμου Κορινθίων»

 

                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
          ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 40
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/31-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο  «Ορισμός οικισμού Αρχαίας Κορίνθου ως ιστορικής έδρας του Δήμου Κορινθίων»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 1 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) έλειπε (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Μελέτης Χρήστος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Περόγαμβρος Μιχάλης
 6. Χατζής Μιχάλης
 7. Παππάς Αντώνης
 8. Δράκος Παναγιώτης
 9. Σταματάκης Μάριος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Καμπάς Νικόλαος
 12. Τζαναβάρας Δημήτριος
 13. Λέκκας Πέτρος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Οικονόμου Γεώργιος
 16. Φόρτης Φώτης
 17. Λέκκα Σοφία
 18. Βατουσιάδης Νικόλαος
 19. Κεφάλας Σταύρος
 20. Παρτσινέβελος Κων/νος
 21. Λαμπρινός Παναγιώτης
 22. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Κολοκούρης Νικόλαος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
     
                                 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 5. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 4. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 5. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 11. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 13. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
 
Απόφαση: 40 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός οικισμού Αρχαίας Κορίνθου ως ιστορικής έδρας του Δήμου Κορινθίων», ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία  δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του  Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 7 και αίτημα του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να  ορίζεται οικισμός ως ιστορική έδρα Δήμου, εφόσον συντρέχουν σχετικοί ιστορικοί λόγοι.  Στην ιστορική έδρα μπορούν μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να πραγματοποιούνται  συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και επίσημες εορτές και τελετές.
Προτείνω να ορίσουμε τον οικισμό Αρχαίας Κορίνθου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, ως ιστορική έδρα του Δήμου για τους ιστορικού λόγους που αναφέρονται παρακάτω.
 
            Η Αρχαία Κόρινθος, σύμφωνα με τις πιο έγκυρες ανασκαφικές έρευνες, έχει κατοικηθεί από το 5.000 π.Χ. Πρώτοι κάτοικοι θεωρούνται οι Πελασγοί. Πρώτη ονομασία της πόλεως ήταν «ΕΦΥΡΑ» από το όνομα της κόρης του Ωκεανού, πρώτης κατοίκου και βασίλισσας της Κορίνθου. Το όνομα είναι ενδεικτικό της τοποθεσίας όπου ευρίσκεται η Αρχαία Κόρινθος, απ΄ όπου τα πάντα «εφορά» (βλέπει). Κόρινθος ονομάστηκε αργότερα από το ομώνυμο όνομα του υιού του Διός (Ο Κόρινθος). 
            Πρώτος ιστορικός βασιλιάς της Κορίνθου θεωρείται ο απόγονος του Ηρακλή Αλήτης, που ως βασιλιάς των Δωριέων κατέλαβε την πόλη το 1110-1075 π.χ. Ακολουθεί η δυναστεία των Βακχιαδών και η χρυσή εποχή του Περίανδρου, όπου η Κόρινθος αναδεικνύεται σε θαλασσοκράτειρα δύναμη και τα γράμματα ,οι τέχνες και το εμπόριο ανθίζουν. Ηγέτιδα της Αχαϊκής Συμπολιτείας, κλειδί της Πελοποννήσου, στέκεται εμπόδιο μπροστά στα συμφέροντα της Ρώμης και καταστρέφεται ολοσχερώς από τον Ρωμαίο Λεύκιο Μόμμιο. Στη συνέχεια ο Ιούλιος Καίσαρ ίδρυσε επί των ερειπίων της ρωμαϊκή αποικία με το όνομα Colonia laus Julia Corinthus,η οποία γνώρισε μεγάλη ακμή.
            Το 52 μ.Χ. ο Απόστολος Παύλος ήρθε στη Κόρινθο, όπου και δίδαξε τη νέα θρησκεία του Χριστού. Και από τότε κοντά 2.000 χρόνια, η Κόρινθος συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο της πολιτικής, του εμπορίου και του πνεύματος, παρότι δοκιμάστηκε από πολλούς επιδρομείς και την τουρκική κυριαρχία.
            Η Αρχαία Κόρινθος (κατά την νεώτερη ονομασία της) αποτελεί μια κοινότητα με θερμούς και δημιουργικούς κατοίκους θεματοφύλακες της μακραίωνης παράδοσης και της υπερχιλιόχρονης ιστορίας του τόπου τους. Η νέα πόλη μας χρωστάει πολλά στην Άγια γη της Αρχαίας Πόλης και τους προγόνους μας και τιμά την πορεία της με την ανακήρυξή της ως «ιστορικής έδρας του Δήμου Κορινθίων». Περαιτέρω σκοπός είναι η αξιοποίηση και η προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ανάπτυξη του τουρισμού και του εμπορίου μέσα από την προβολή αυτή.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο και τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
          (και με την ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Aρχαίας Κορίνθου)
 Αιτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την ανακήρυξη του οικισμού Αρχαίας Κορίνθου της Δημοτικής  Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ως ιστορικής έδρας, για τους ιστορικούς λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας.-
 
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 40 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment