Καθορισμός θέσεων και προϊόντων για χορήγηση άδειας στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου

 

                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
          ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 46
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/31-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 9ο  «Καθορισμός θέσεων και προϊόντων για χορήγηση άδειας στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 1 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) έλειπε (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Μελέτης Χρήστος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Περόγαμβρος Μιχάλης
 6. Χατζής Μιχάλης
 7. Παππάς Αντώνης
 8. Δράκος Παναγιώτης
 9. Σταματάκης Μάριος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Καμπάς Νικόλαος
 12. Τζαναβάρας Δημήτριος
 13. Λέκκας Πέτρος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Οικονόμου Γεώργιος
 16. Φόρτης Φώτης
 17. Λέκκα Σοφία
 18. Βατουσιάδης Νικόλαος
 19. Κεφάλας Σταύρος
 20. Παρτσινέβελος Κων/νος
 21. Λαμπρινός Παναγιώτης
 22. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Κολοκούρης Νικόλαος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
                                    
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 5. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 4. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 5. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 11. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Άγιος Βασίλειος
 13. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης           
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.     
     
Απόφαση: 46 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση  της αρμοδίας υπαλλήλου Βασιλικής Ελευθερίου η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
Έχοντας υπόψη:
1)Τον Νόμο  3377/19-8-2005 αρ. Φύλλου 202, άρθρ. 1 παρ 5,6,7,8,9
2)Το υπ’ αριθμ. 12/18-1-2005 αρ. Φύλλου 10 άρθρ. 1 παρ 3,4,5,6,7,8,9 Προεδρικό διάταγμα.
Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για το Δήμο Κορινθίων καθώς και τον καθορισμό των προϊόντων που μπορούν να πωληθούν προκειμένου στην συνέχεια να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες άδειες σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου.
 
Καθορισμός ειδών κ.λ.π. προϊόντων:
 
Καλαμπόκι, κάστανα, λουκουμάδες, καρπούζια, πεπόνια κ.λ.π. οπωροκηπευτικά, κάρβουνα, χαρταετοί, μπιζού, είδη καντίνας, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς.
 
Υποβολή κατάστασης με τις προτεινόμενες θέσεις για τα ανωτέρω προϊόντα:
 
Δήμος Κορινθίων:
Κάρβουνα τέσσερις θέσεις(Για τρεις ημέρες το έτος)
Γ. Παπανδρέου και Πατρών (1)
Μάρρα (1) Γκίλλα (1)
Κολιάτσου και Εθνικής Ανεξαρτησίας (1)
 
Μ. Αλεξάνδρου:
Δύο Θέσεις καλαμπόκι – κάστανα
Δύο θέσεις μπιζού
 
Πυλαρινού και Κολοκοτρώνη:
Μια θέση καλαμπόκι – κάστανα
Ερμού και Κύπρου
Μία θέση καλαμπόκι – κάστανα
Περιβολάκια:
Μια θέση καλαμπόκι – κάστανα
Μια θέση λουκουμάδες
 
Άγιος Νικόλαος
Μια θέση καλαμπόκι – κάστανα
Μία θέση μπιζού
 
Στρατιωτική Λέσχη
Μια θέση μπιζού
 
Πλατεία Ηλιοπούλου:
Μια θέση καλαμπόκι – κάστανα
 
Πνευματικό Κέντρο Συνοικισμού
Μια θέση λουκουμάδες
 
Οπωροκηπευτικά:
Δύο θέσεις στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου
Η μια σε ιδιόκτητο οικόπεδο πλησίον στα μηχανάκια του Κορδαλή
 
Δύο θέσεις για χαρταετούς στον Μάρρα και διχάλα Ποσειδωνίας (για δύο ημέρες)
Δύο θέσεις καρπούζια – πεπόνια στον Μάρρα – Γκίλλα (καλοκαιρινούς μήνες)
 
Καντίνες:
Μια θέση τέρμα Ποσειδωνίας
Μία θέση έναντι Γαλαξίας
Μια θέση τέρμα Καλάμια
Μια θέση στον Κανταρέ
1)Μια θέση στον Κόρφο σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην παραλία
2 θέση στην παραλία Κεχρεών
Μια θέση στο Κατακάλι περιοχή <Λυχνάρι>
Μια θέση στη Σελόντα πριν τον Κόρφο σε ιδιόκτητο οικόπεδο
 
Άσσος – Λέχαιον
Καλαμπόκι – κάστανα:
Μια θέση στην αερογέφυρα Λεχαίου δίπλα από το περίπτερο
Μια θέση στην παιδική χαρά παραλίας Λεχαίου
Μια θέση στην παραλία Περιγιαλίου δίπλα στο MARONE
Δυο θέσεις στην παιδική χαρά Άσσου
  
Σαρωνικός
Μια θέση καλαμπόκι – κάστανα στην παραλία Αλμυρής
Μια θέση μπιζού
 
Μια θέση καλαμπόκι – κάστανα στα Λουτρά
Μια θέση μπιζού
 
Σολυγεία
Μια θέση μπιζού στην πλατεία
Δυο θέσεις με καλαμπόκι – μπιζού στην εκκλησία Αγίας Τριάδος
Αγγελόκαστρο
Μια θέση στην πλατεία με καλαμπόκι
Κόρφος
Δυο θέσεις με (καλαμπόκι – κάστανα) μπιζού στην παραλία
 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Γεώργιο Οικονόμου ο οποίος και ως εκπρόσωπος του Eμπορικού Συλλόγου πρότεινε να μη καθορισθούν θέσεις πωλήσεων ειδών μπιζού  εντός της πόλης της Κορίνθου διότι δημιουργείται πρόβλημα στα καταστήματα πώλησης των ανωτέρω ειδών.
Ακολούθως  ζήτησε  το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Δασκαλοπούλου Σοφία που πρότεινε να παραμείνουν όλες οι θέσεις που αφορούν μπιζού όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις τοποθετήσεις των συμβούλων και τις διατάξεις του Νόμου 3377/19-8-2005 αρ. Φύλλου 202, άρθρ. 1 παρ 5,6,7,8,9 και το υπ’ αριθμ. 12/18-1-2005 αρ. Φύλλου 10 άρθρ. 1 παρ 3,4,5,6,7,8,9 Προεδρικό διάταγμα.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον καθορισμό θέσεων και προϊόντων για χορήγηση άδειας στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου ως κατωτέρω:
Δημοτική Ενότητα Κορίνθου:
Τέσσερις(4)  θέσεις για κάρβουνα (τρεις ημέρες το έτος) ως εξής:
Γ. Παπανδρέου και Πατρών (1 θέση)
Εργοστάσιο Μάρρα (1 θέση)
Εργοστάσιο Γκίλλα (1 θέση)
Κολιάτσου και Εθνικής Ανεξαρτησίας (1 θέση)
 
Έξι (6 ) θέσεις καλαμπόκι – κάστανα ως εξής:
 Μ. Αλεξάνδρου (2 θέσεις)
Πυλαρινού και Κολοκοτρώνη (1 θέση)
Περιβολάκια (1 θέση)
Άγιος Νικόλαος (1 θέση)                               
Πλατεία Ηλιοπούλου Συνοικισμός (1 θέση)
 
Δύο (2) θέσεις λουκουμάδες ως εξής:
Περιβολάκια (1 θέση)
Πνευματικό Κέντρο Συνοικισμού (1 θέση)
 
Στρατιωτική Λέσχη
Μια (1) θέση μπιζού
 
Οπωροκηπευτικά:
Περιοχή Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου (2 θέσεις)
Μία σε ιδιωτικό χώρο απέναντι από το συνεργείο Κορδαλή
 
Δύο (2) θέσεις για χαρταετούς ως εξής:
Στο εργοστάσιο Μάρρα (1 θέση)
Διασταύρωση προς Ποσειδωνία (1 θέση)
Οι ανωτέρω θέσεις παραχωρούνται για δύο ημέρες, εντός του έτους
 
Καντίνες 
Τέρμα περιοχής Ποσειδωνίας (1 θέση)
Τέρμα περιοχής Καλάμια (1 θέση)
Περιοχή Κανταρέ (1 θέση)
Παραλία Κεχρεών (2 θέσεις)
Σωληνουργία (1 θέση)
 
Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Πέντε (5) θέσεις καλαμπόκι – κάστανα ως εξής:
Αερογέφυρα Λεχαίου δίπλα από το περίπτερο (1 θέση)
Παραλίας Λεχαίου στην παιδική χαρά (1 θέση)
Παραλία Περιγιαλίου δίπλα στο MARONE (1 θέση)
Παιδική χαρά Άσσου (2 θέσεις)
 
Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού:
Δύο (2) θέσεις καλαμπόκι – κάστανα ως εξής:
Παραλία Αλμυρής (1 θέση)
Λουτρά Ωραίας Ελένης  (1 θέση)
 
Δύο (2) θέσεις καντίνας ως εξής:
 Κατακάλι περιοχή <Λυχνάρι> (1 θέση)
Λουτρά Ωραίας Ελένης (Ιαματ. Πηγή) (1 θέση)
 
Δύο (2) θέσεις μπιζού ως εξής:
Παραλία Αλμυρής (1 θέση)
Λουτρά Ωραίας Ελένης (1 θέση)
 
Δημοτική Ενότητα Σολυγείας:
Τρείς (3) θέσεις μπιζού ως εξής:
Πλατεία Σοφικού (1 θέση)
Εκκλησία Αγίας Τριάδος (1 θέση)
Παραλία Κόρφου (1 θέση)
 
Τρεις (3) θέσεις καλαμπόκι – κάστανα
Εκκλησία Αγίας Τριάδος (1 θέση)
Πλατεία Αγγελοκάστρου μια (1 θέση)
Παραλία Κόρφου(1 θέση)
 
Τρείς  (3) θέσεις Καντίνας ως εξής:
Μια (1) θέση στον Κόρφο
Μια (1) θέση στην περιοχή  Σελόντα πριν τον Κόρφο σε ιδιόκτητο οικόπεδο
Μία (1) θέση Πατήμα
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 46 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ