Πρόσκληση συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                                  Κόρινθος 21.02.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 6412
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Χρ. Μελέτη
2]Παν. Λαμπρινό
3]Γεωργ. Φιλιππακόπουλος
4]Πετρ. Λέκκας
5]Ιωαν. Γκεζερλή
6]Βασ. Ρούκη
7]Θωμ. Αθανασάκο
8]Νικ. Γιάννου
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων.
2. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Συζήτηση επί αιτήσεως – αναφοράς της κ. Χριστίνας Α. Ψωμά σχετικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Αγγιστριώτης Ζαχαρίας & Σία Ε.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ