ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/02/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                            Κόρινθος 4-03-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τρίτη 22/02/2011 με κυριότερα θέματα συζήτησης τα εξής:

· Ομόφωνα δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας για κατάργηση των δημοτικών σχολείων Αγγελοκάστρου, Αγιονορίου, Σολομού, Σπαθοβουνίου και Στεφανίου και μεταφοράς των μαθητών σε πλησιέστερα χωριά.

· Ομόφωνα ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου για τη διετία 2011-2012.Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τους 1)Αλέξανδρο Πνευματικό-Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, 2)Φαρμάκη Γεώργιο ως Αντιπρόεδρο, 3)Λιμενάρχη Κορίνθου, 4)Σοφία Λέκκα, 5)Αντώνιο Παππά, 6)Μάριο Σταματάκη, 7)Μπαζιωτόπουλο Λεωνίδα, 8)Γιάννου Νικολέτα, 9)Ζαχαριά Σπύρο.

· Ομόφωνα έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτό το νέο συλλογικό σύστημα «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» και εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Δήμαρχος για συζήτηση με την ενδιαφερόμενη εταιρεία με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Δήμο Κορινθίων.

· Ομόφωνα έγινε επικαιροποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού περί παραχωρήσεως εκτάσεως 19 στρεμμάτων στη τοπική κοινότητα Αγίου Ιωάννη προς το ΤΑΧΔΙΚ του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κατασκευή των νέων σύγχρονων φυλακών 800 θέσεων κρατουμένων.

· Ομόφωνα εγκρίθηκε συνολική πίστωση 42.000 € για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις και το Καρναβάλι στην Κόρινθο και άλλα οκτώ τοπικά διαμερίσματα (Σοφικό, Κόρφο, Αθίκια, Χιλιομόδι, Κλένια, Αγιονόρι, Στεφάνι, Άγ. Βασίλειο). Η πίστωση για φέτος είναι αισθητά περιορισμένη σε σχέση με την περσινή δαπάνη 80.000 € που αφορούσε μόνο το καρναβάλι της Κορίνθου. Είναι ένα δείγμα γραφής που πρόκειται να ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας του Ελληνικού Κράτους.

· Ομόφωνα εγκρίθηκε πίστωση 3.000 € για τις εκδηλώσεις των Κούλουμων στην Ανάληψη των Εξαμιλίων. Και στην εκδήλωση αυτή η πίστωση είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με το περσινό ποσό των 12.000 €.

· Ομόφωνα εγκρίθηκαν τα δάνεια του τέως Δήμου Άσσου-Λεχαίου ποσών 55.000 € γι’ αγορά χώρου προς επέκταση δημοτικού χώρου αναψυχής κατοίκων και παραθεριστών και 735.000 € για την κατασκευή χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Κάτω Άσσου και Λεχαίου και αγορά χώρου 197 τ.μ. στο Περιγιάλι για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων.

· Ομόφωνα εγκρίθηκε η μίσθωση γεωτρήσεων στο τέως δήμο Σαρωνικού (Αθίκια, Αλαμάνο, Γαλατάκι) για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών των κατοίκων , λόγω ανεπάρκειας κάλυψης από τις δημοτικές γεωτρήσεις.
 

 

                                                                                       Από το γραφείο τύπου