Ποδηλατοδρόμιο στην Κόρινθο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                              Κόρινθος 11-03-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μια εποχή που γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή Κορίνθου να βελτιωθούν οι συνθήκες περιβάλλοντος στην πόλη μας, η χρήση του ποδηλάτου για τις καθημερινές μετακινήσεις αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική, μοντέρνα και ασφαλή λύση, που αποβλέπει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.
Το ποδήλατο είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία των αστικών πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, είναι αθόρυβο, δεν ρυπαίνει, δεν καταναλώνει χώρο και καύσιμα, είναι το λιγότερο επικίνδυνο μέσο απέναντι στον πεζό και τον αναβάτη του, είναι φτηνό και συνδέεται με τις ευχάριστες μνήμες του καθενός μας από τα παιδικά του χρόνια.
Γι’ αυτόν τον λόγο, η δημιουργία, η εγκατάσταση και η λειτουργία του διευκολύνει τους συνδημότες μας, εξυπηρετεί τους κατευθυντήριους στόχους για βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και αποσκοπεί στον περιορισμό και την μείωση των εκπομπών ρύπων και θορύβου των τροχοφόρων(«Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου», Δ. Κορινθίων, αριθ. 71/2008 και «Κανονιστική απόφαση περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων», αριθ.22/400/29-12-2008).
Με τον τρόπο αυτόν, μέσω του ποδηλάτου, συνδέονται τα διαφορετικά σημεία της πόλης μας με μια διαδρομή που εκτείνεται μεταξύ του ανατολικού παραλιακού μετώπου της Κορίνθου (μπαζώματα Αγίου Νικολάου) και του δυτικού παραλιακού μετώπου (Παραλία-Καλάμια), διερχόμενη μέσα από το κέντρο της πόλης (π.χ Εθνικής Αντίστασης, Γεωργίου Παπανδρέου). Στην διαδρομή αυτή είναι δυνατόν να προστεθούν και άλλες σε επόμενη φάση, με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων γειτονιών του Δήμου μας.
Το προβλεπόμενο πλάτος του ποδηλατοδρόμου κυμαίνεται από 1.80 έως 2.00 μέτρα και η διατήρηση στάθμευσης έχει προβλεφθεί ώστε το τελικά διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος για τα κινούμενα οχήματα να παραμένει σταθερό (3.25 μ. επί της Γ. Παπανδρέου και 3.50 επί της Ε. Αντίστασης).Ετσι, το πλάτος αυτό αφ΄ενός επιτρέπει την άνετη και ασφαλή κίνηση όλων των οχημάτων και αφ΄ετέρου αποκλείει το ενδεχόμενο παράνομης στάθμευσης, αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα παρακωλύεται η κυκλοφορία.
Επιπροσθέτως, η υποδομή του δικτύου ποδηλατοδρόμου περιλαμβάνει την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, την υποδοχή στάθμευσης με μεταλλικά στηρίγματα, και την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης ποδηλάτου στα άκρα της διαδρομής και στην κεντρική πλατεία (περιβολάκια), δίπλα στην παιδική χαρά και το δημοτικό σχολείο.
Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι η ένταξη του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή δεν είναι μόνο ζήτημα συγκοινωνιακού σχεδιασμού, αλλά αποτελεί στοίχημα για διαφορετικές συμπεριφορές μετακίνησης, παιδείας και υπευθυνότητας που θα πρέπει να κερδίσει η σύγχρονη αστική κοινωνία για να κάνει πράξη την προοπτική βιωσιμότητας.
 

                                                                                                                  από το γραφείο τύπου