Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 8/03/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                 Κόρινθος 14-03-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τρίτη 08/03/2011 με κυριότερα θέματα συζήτησης τα εξής:

· Ομόφωνα εγκρίθηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κορινθίων. To τιμολόγιο αφορά την πόλη της Κορίνθου και τις δημοτικές κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου και Εξαμιλίων, καθώς και τις τοπικές κοινότητες Σολομού και Ξυλοκέριζας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή μειώνονται σημαντικά οι τιμές του τιμολογίου για κατανάλωση μέχρι 50 κυβικά το τρίμηνο, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών, ενώ για τους υπερ-καταναλωτές επέρχεται αύξηση των τιμών με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωση. Ειδικότερα τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται ως εξής:
0-30 κυβικά / τρίμηνο 0,17 €/κ.μ.
31-50 « « 0,45 €/κ.μ
51-90 « « 0,70 €/κ.μ.
91-150 « « 1,00 €/κ.μ.
151-250 « « 1,30 €/κ.μ.
>250 « « 1,50 €/κ.μ.

-Πάγιο τέλος ύδρευσης 12 € /τρίμηνο
-Τέλος σύνδεσης 290 € / υδρόμετρο
-Συντήρηση υδρομέτρου 1 € / τρίμηνο
-Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι : ενιαία τιμή 0,17 €/κ.μ. για όλα τα κυβικά.
-ΑΜΕΑ : 50% μείωση στα πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης και στις
κλίμακες τιμολόγησης του νερού.
-Σχολεία-Παιδικοί Σταθμοί-Νοσοκομείο : ενιαία τιμή 0,33 € / κ.μ. για όλα τα κυβικά.
-Στρατόπεδα, στρατιωτικές υπηρεσίες, Φυλακές : ενιαία τιμή 0,33 € /κ.μ. για όλα τα κυβικά.
-Λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες και ΔΕΚΟ: κλιμακωτή χρέωση σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
0-30 κ.μ./τρίμηνο 0,17 €
31-50 « 0,45 €
51-90 « 0,70 €
>90 « 1,00 €
-Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 4,5 €/τ.μ. επιφάνειας του συνδεόμενου ακινήτου
-Τέλη χρήσης αποχέτευσης 90% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος
-Πάγιο τέλος αποχέτευσης 5 €/τρίμηνο.

· Ομόφωνο είναι το αίτημα του Δήμου Κορινθίων και του Κορινθιακού Λαού για επιστροφή των δύο δίδυμων Κούρων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου. Είναι σε όλους γνωστό ότι οι δύο Κούροι που βρέθηκαν στην περιοχή της Κλένιας του τέως δήμου Τενέας, σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Ο Δήμος Κορινθίων και όλοι οι φορείς της Κορινθίας στηρίζουν το αίτημα επιστροφής, φύλαξης, και ανάδειξης στο φυσιολογικό τους χώρο που είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.

· Έγινε αποδοχή ποσού 1.582.838 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή από το Δήμο Κορινθίων των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας του διμήνου Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τα επιδόματα αυτά θα καταβληθούν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι τετραπληγικοί, οι παραπληγικοί, οι κωφάλαλοι, οι νεφροπαθείς κ.ά.

· Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση της νέας ενιαίας Σχολικής Επιτροπής για όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νέο Δήμο Κορινθίων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, ειδικό δημοτικό σχολείο) στα πλαίσια του νέου νόμου Καλλικράτη. Η Σχολική Επιτροπή θα αποτελείται από 13 μέλη , την οποία θα αποτελούν: Ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος ως Πρόεδρος, η δημοτική σύμβουλος Σοφία Λέκκα ως Αντιπρόεδρος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Πέτρος Λέκκας, Καμπάς Νικόλαος, Κορδώσης Χρήστος, οι δημότες ή κάτοικοι Γεώργαρη-Μικρού Αθανασία, Βάσσου Θωμαϊς, Σκούρτης Λεωνίδας, Ραντίτσας Κων/νος, Μπαϊλάκη Γιώτα, οι διευθυντές σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Αλέξανδρος Αντωνίου και Ασημακόπουλος Κων/νος, και ένας εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού σχολείου Κορίνθου.

· Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση της νέας ενιαίας Σχολικής Επιτροπής για όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νέο Δήμο Κορινθίων (γυμνάσια, λύκεια, μουσικό γυμνάσιο, ΤΕΕ, εσπερινά γυμνάσια και λύκεια) στα πλαίσια του νέου νόμου Καλλικράτη. Η Σχολική Επιτροπή θα αποτελείται από 13 μέλη, την οποία θα αποτελούν: Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Δράκος ως Πρόεδρος, ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Οικονόμου ως Αντιπρόεδρος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κεφάλας Σταύρος, Γκερζελής Γιάννης, οι δημότες ή κάτοικοι Κων/νος Παρτσινέβελος, Πιπίνη – Πετροπούλου Νάντια, Μαργαρίτα Διαμαντίδη, Αθανασάκος Δημήτριος, Σαρίδη Μαρία, δύο από τους πέντε αρχαιότερους διευθυντές σχολείων Β/΄θμιας Εκπαίδευσης, ένας εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου.

· Ορίστηκε το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κορινθίων (ΔΕΥΑΚ) για τη διετία 2011-2012. Πρόεδρος της Επιχείρησης παρέμεινε ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, με Αντιπρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Τζαναβάρα. Μέλη ορίστηκαν οι: Λέκκα Σοφία, Τσάκωνας Γεώργιος, Μαλατέστα Γεωργία, Τζαναβάρας Φώτιος, Κούκου Μαρία, Γκουργιώτης Παναγιώτης, Παρτσινέβελος Κώστας, ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση.

· Ομόφωνα εγκρίθηκε η συγχώνευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Κορινθίων Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΕΚΑΑΠ) και Δημοτικής Ανώνυμης Κατασκευαστικής Εταιρείας Κορινθίων (ΔΑΚΕΚ) στα πλαίσια του νόμου του Καλλικράτη σε μία μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων με μετοχικό κεφάλαιο 260.000 €, όσο ήταν και το αρχικό κεφάλαιο των δύο συγχωνευομένων εταιρειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι 13μελές και θα αποτελείται από τον δημοτικό σύμβουλο Φώτιο Φόρτη ως Πρόεδρο, τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Οικονόμου ως Αντιπρόεδρο, τους δημοτικούς συμβούλους Νικόλαο Καμπά, Σπύρο Ζαχαριά, τους δημότες ή κατοίκους Παππά Παύλο, Νικόλαο Σαρρή, Σοφία Τσίλη, Μαρία Κωνσταντίνου, Σταυρούλα Κλεμπετσάνη και Δημήτριο Κωνστανταράκη και ένα εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου.
 

 

                                                                                                      από το γραφείο τύπου

Leave a Comment