Πρόσκληση συνεδρίασης της 21ης Μαρτίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                            Κόρινθος, 17.03.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                          Αριθμ.Πρωτ.: 10665
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη
 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Χαρ. Κασίμη
7]Σωκρ. Τόγια
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης – μικροαντικειμένων – εντύπων και υλικών μηχανογράφησης – λοιπού υλικού και λοιπών ειδών γραφείου.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Σπαθοβουνίου της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά της Δημοτικής Ενότητας Τενέας για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
4. Επικύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου του οικισμού Κουταλά της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά της Δημοτικής Ενότητας Τενέας.
5. Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.
6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ