Πρόσκληση συνεδρίασης της 21ης Μαρτίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                    Κόρινθος, 17.03.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                           Αριθμ.Πρωτ.: 10666 
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Χρ. Μελέτη
2]Παν. Λαμπρινό
3]Γεωργ. Φιλιππακόπουλος
4]Πετρ. Λέκκας
5]Ιωαν. Γκεζερλή
6]Βασ. Ρούκη
7]Θωμ. Αθανασάκο
8]Νικ. Γιάννου
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ