ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κόρινθος, 18-3-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 10641
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                ΠΡΟΣ
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                       Τ… …………………….
ΠΛΗΡ.:                                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο
ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 23η Μαρτίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση για την παράβλεψη των αποφάσεων του Δήμου και των τοπικών κοινωνιών κατά τις επιχειρούμενες συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων στο Δήμο Κορινθίων.
2. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Κορινθίων
3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση της πράξης «Έργα συλλογής , επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Λουτρών Ωραίας Ελένης-Κάτω Αλμυρής» δαπάνης € 15.230.744,53
4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση της πράξης «Έργα συλλογής , επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Αθικίων» δαπάνης € 7.241.083,18
5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ» δαπάνης € 49.350.000
6. Έγκριση όρων Προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 22 Ν.3614/07) μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ , Δήμου Κορινθίων , Δήμου Βέλου-Βόχας και Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ»
7. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2011
8. Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης σε πολύτεκνους, τρίτεκνους , ΑΜΕΑ και αναπήρους πολέμου στις δημοτικές ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.
9. Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
10. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού
11. Καθορισμός τελών Ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας
12. Καθορισμός τελών Άρδευσης στην δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου
13. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
14. Καθορισμός φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων
15. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης νεκροταφείου
16. Καθορισμός τελών διαφήμισης
17. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για τις δημοτικές ενότητες Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας
18. Καθορισμός Δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας
19. Αίτηση Κ/Ξ Δήμητρας Μαλαχάτη-Τιγκαράκη – Αφοί Κουρούμαλη και Σία Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας έργου Κατασκευή πλατείας τέρμα Γ. Παπανδρέου»
20. Αίτηση «Ασφαλτοδομή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» για παράταση έργου «Οδοποιία Κορίνθου 2010»
21. Αίτηση Δήμητρας Μαλαχάτη-Τιγκαράκη για παράταση έργου «Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας»
22. Αίτηση Αφοί Χαβάκη Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου (Α΄ φάση)»
23. Έγκριση μετατροπής της ισόπεδης διάβασης πεζών και ζώων σε ισόπεδη διάβαση τροχοφόρων στην Χ.Θ. 105+038 στα όρια της δημοτικής κοινότητος Αρχαίας Κορίνθου.
24. Συμμετοχή στη σύσταση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας» και ορισμός εκπροσώπων.
25. Λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Τενέας .
26. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης 2009 της πρώην Αναπτυξιακής και Κατασκευαστικής Δημοτικής Επιχείρησης Κορινθίων (ΑΚΔΕΚ)
27. Ορισμός ελεγκτών διαχείρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κορινθίων χρήσης 2010.
28. Αίτηση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος-χρηματαποστολής επί της οδού Εθν. Αντίστασης
29. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ για συμμετοχή του Δήμου στο διήμερο εκδηλώσεων με θέμα «Αιγαίο-Το Αρχιπέλαγος των Ελλήνων» (1-2/4/2011)
30. Έγκριση εκδήλωσης στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά του Νερού».
31. Αιτήσεις για πρακτική άσκηση ΤΕΙ
32. Αίτημα τοπικής εφημερίδας «Φωνή της Κορινθίας» για εγγραφή του Δήμου συνδρομητή
33. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον Άσσο.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment