Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τον Δ.Κορινθίων Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κινδύνων & Κρίσεων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                        Κόρινθος 22-03-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τον Δήμο Κορινθίων Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων

Ο Δήμος Κορινθίων θα πραγματοποιήσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων με σκοπό την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών με τίτλο “Προστατεύω τον εαυτό μου και του άλλους” σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
Ο Δήμος Κορινθίων, ο οποίος στηρίζει τις πρωτοβουλίες των εθελοντικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή, θα εκπαιδεύσει πολίτες-εθελοντές στην απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, ώστε να παρεμβαίνουν οργανωμένα, άμεσα, ουσιαστικά και προγραμματισμένα για να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους συμπολίτες τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, έχει διάρκεια 100 ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε 25 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε διάστημα 2,5 μηνών και η διάρκεια κάθε ημερήσιας εκπαίδευσης είναι από 4 ώρες. Θα διεξάγονται δύο φορές ανά εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη απογευματινές ώρες (17:00-21:00) αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης 28 Απριλίου 2011.

Δικαίωμα συμμετοχής: το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Κορίνθιους πολίτες και δημότες που έχουν την δυνατότητα μέσω αυτού του προγράμματος να εκπαιδευτούν ως εξειδικευμένοι εθελοντές σε θέματα διαχείρισης κρίσεως και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 18 ετών. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τι όλοι σε μια φυσική καταστροφή μπορούν να είναι χρήσιμοι.

Το πρόγραμμα :
–Οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης και στην ένταξη του μητρώου Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
–Δημιουργεί την εκ του Νόμου απαιτούμενη ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων
–Παρέχει στους εκπαιδευθέντες τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν μια σειρά εκτάκτων αναγκών στην Τοπική Κοινωνία.
-Οι επιδιωκόμενες δεξιότητες είναι:
Λήψη αποφάσεων και λύση προβλημάτων, συνεργατική δράση ομάδων, διαχείριση πληροφορίας, αυτοπροστασία, παροχή πρώτων βοηθειών-διασώσεις, οργάνωση και διαχείριση καταυλισμών, ψυχο-κοινωνική στήριξη πληγέντων, διαχείριση πανικού.
-Οι εθελοντές εκπαιδεύονται στα παρακάτω θεματικά πεδία:
Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου(λύση προβλήματος-λήψη απόφασης),διαχείριση πληροφορίας-πανικού, πυρκαγιές-πλημμύρες, σεισμοί –διασώσεις, ναυτικά ατυχήματα-προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, πρώτες βοήθειες-διαχείριση καταυλισμών, ασύμμετρες απειλές.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Πυροσβεστικό Σώμα – Λιμενικό Σώμα), Εθνικής Άμυνας (Κ.ΟΜ.Α.Κ), Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και τις εθελοντικές οργανώσεις Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Μ.Κ.Ο .Praksis.

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος θα την έχει ο Δήμος Κορινθίων Υπηρεσία Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής κ. Φαρμάκης Γεώργιος
-Πληροφορίες-Αιτήσεις Συμμετοχής: Τηλ. επικοινωνίας: 27413 61016/ fax: 27410 /71700/84319
Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων έως 12 Απριλίου 2011

                                                                                                                                 Από το γραφείο τύπου

Πατήστε εδώ για αίτηση συμμετοχής 

Leave a Comment