Γέφυρα Τριήρους

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                           Κόρινθος 23-03-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα από τα πολλά έργα που έχουν δρομολογηθεί από την Δημοτική Αρχή αφορά την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Ανάπλαση για τον εγκιβωτισμό του Ξηριά(ξεροπόταμος) του Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 1.000.000 Ε, που εντάσσεται στη κατηγορία παρέμβασης «Δημιουργία χώρων ανάπλασης σε υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης και είναι έτοιμο για δημοπράτηση. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός κατόρθωσε να εντάξει σαν υποέργο στο παραπάνω έργο και την κατασκευή μιας πεζογέφυρας στην εκβολή του Ξηριά προς την θάλασσα. Αυτή η ξεχωριστή γέφυρα θα αναπαριστά την εικόνα μιας Κορινθιακής τριήρους, η οποία κατά το παρελθόν υπήρξε το μέσο για να κυριαρχήσει εμπορικά η Κόρινθος στα πέρατα του γνωστού τότε κόσμου.
Οι διαστάσεις της πεζογέφυρας θα προσεγγίζουν κατά πολύ τις πραγματικές διαστάσεις της αρχαίας τριήρους, η οποία ως γνωστόν ήταν Κορινθιακή εφεύρεση, κατασκευασμένη από τον Βακχιάδη Αμεινοκλή.
Η γέφυρα θα έχει μήκος 44.70 μέτρα, πλάτος έως 4.70 μ. ύψος έως 2.50μ.και βύθισμα 1.00 μέτρο. Επιπλέον στα πλαϊνά της, θα «διακρίνονται τα ανοίγματα των θέσεων των κωπηλατών» οι οποίοι στην πάνω σειρά θα είναι 62 (οι θρανίτες), στη μέση 54 (ζυγίτες) και στην κάτω 54 (θαλαμίτες).
Η πεζογέφυρα θα «δώσει ζωή» συνολικά στην ευρύτερη περιοχή καθώς εκτός από την κατασκευή της θα αξιοποιηθεί το τελευταίο τμήμα της οδού Κολιάτσου που περνά μπροστά από το Κέντρο Νέων Κορίνθου. Στο συγκεκριμένο σημείο της παραπάνω οδού, δρομολογείται η κατασκευή μιας πλατείας με δενδροφυτεύσεις, καθιστικά και φωτιστικά σώματα
Εν κατακλείδι, η κατασκευή της γέφυρας, θα ενοποιήσει επιτέλους το παραλιακό μέτωπο από τα μπαζώματα της Ποσειδωνίας έως τα Καλάμια, θα προωθήσει τους ποδηλατοδρόμους που ηδη κατασκευάζονται, θα αναβαθμίσει περιοχές που ήταν υποβαθμισμένες και θα δώσει ξανά πρόσβαση προς τη θάλασσα στους συμπολίτες μας κάνοντας τους να γυρίσουν το βλέμμα και το ενδιαφέρον τους ξανά προς αυτήν ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον.

 

                                                                                                                Από το γραφείο τύπου