ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                    Κόρινθος 29-03-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΗ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΠΗ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 22
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ

 

 

                                                                                                                                Από το γραφείο τύπου