Αίτημα επιστροφής των Κούρων της Τενέας

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  106
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ  8o : «Αίτημα επιστροφής των Κούρων της Τενέας και έκθεσης στο
                      Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
         1.   Καρπούζης Γρηγόριος
   2.   Καμπάς Νικόλαος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Γκερζελής Ιωάννης
6.      Γιάννου Νικολέττα
 
     Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Στην σημερινή συνεδρίαση παρίσταται ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Απόστολος Παπαφωτίου.
 
Απόφαση: 106  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι πριν από 10 μήνες περίπου βρέθηκαν στη Κλένια του τέως Δήμου Τενέας δύο σπάνιοι Κούροι σε φυσικό μέγεθος , ευρήματα λαθροανασκαφής, οι οποίοι έφεραν ελάχιστα τραύματα στο πρόσωπο, στον κορμό και στα πόδια από άροτρο, κατά την καλλιέργεια του αγρού που ήταν θαμμένα. Οι δύο Κούροι ξέφυγαν από το ξεπούλημά τους στο εξωτερικό χάρις στις συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Πολιτισμού με το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας και τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής και μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο όπου και βρίσκονται. Αίτημά μας είναι η επιστροφή τους στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαφωτίου, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι οι δύο Κούροι, μοναδικής ομορφιάς και ζωντανής φόρμας, από χονδρόκοκκο νησιώτικο μάρμαρο, αποκαλούνται δίδυμοι λόγω της ομοιότητάς τους. Μικρή διαφορά παρατηρείται στο ύψος. Ο ένας είναι 1,82μ. και ο άλλος 1,78μ. , ενώ διαφέρουν και στα μαλλιά ελάχιστα.  Δεν έχει γίνει γνωστή η ιστορία των δύο αυτών μοναδικών αγαλμάτων, της ελληνικής πλαστικής. Η εύρεση της βάσεως – εάν υπήρχε – ίσως δώσει απάντηση. Σε αυτή θα έχει χαραχθεί το όνομα του χορηγού, ο Θεός στον οποίο ήταν αφιερωμένο, το εργαστήριο κατασκευής και ο δημιουργός –γλύπτης ος περικαλλή αγάλματα εξεποίησεν ουκ αδαής.
            Ισχυρές ενδείξεις υπάρχουν ότι αυτά μάλλον κοσμούσαν δύο όμοιους τάφους (σαρκοφάγους) σε μεγάλο νεκροταφείο, το οποίο έχει βρεθεί και έχει μερικώς ανασκαφεί σε περιοχή της Κλένιας. Δεν αποκλείεται όμως τα γλυπτά , ως μερικό σύνολο συντάγματος, να κοσμούσαν γειτονικό προς τους δύο τάφους , τύμβο.
Οι Κούροι χρονολογούνται, κυρίως από μορφική ανάλυση και στιλιστικά χαρακτηριστικά, περίπου 550 – 520 π.Χ., στην ώριμη φάση της αρχαϊκής εποχής. Ο περίφημος Κούρος της Τενέας, γειτονικής περιοχής με τους ευρεθέντες, είναι της ίδιας εποχής.
Ο άνω Κούρος βρέθηκε το 1846 και εκτίθεται από του έτους 1854 στην Γλυπτοθήκη του Μονάχου. Οι δίδυμοι Κούροι πρέπει να συσχετισθούν και με το Κούρο της Τενέας και με τους δύο αρχαϊκούς Κούρους «Κλέοβη και Βίτωνα». Αγάλματα τα οποία αφιέρωσαν οι Αργείοι στον Ιερό του Απόλλωνος στους Δελφούς.
Να σημειωθεί ότι η Τενέα βρίσκεται στο δρόμο που συνέδεε το Άργος με τη Κόρινθο. Ο δρόμος αυτός αναφέρεται από τον Παυσανία με το όνομα «Κοντοπορία». Από την Κόρινθο μέσω θαλάσσης μεταφερόντουσαν δομικά υλικά στους Δελφούς για την κατασκευή των Ιερών.
Είναι λοιπόν τα δύο αυτά μοναδικά αγάλματα όχι μόνο έργα τέχνης, αλλά εκφράσεις, αποτυπώσεις των δυνατοτήτων της Κορινθίας και των ανθρώπων της. Συγχρόνως είναι έργα – καθρέπτης του Κορινθιακού Πολιτισμού, με θρησκευτικό και πνευματικό περιεχόμενο το οποίο χρήζει περαιτέρω μελέτης.
Ανήκουν λοιπόν στη Κορινθία και από εδώ πρέπει να εκπορεύεται και να εκπέμπεται η ομορφιά τους. Εδώ είναι ο γενέθλιος τόπος και αυτός πρέπει να είναι ο καταληκτικός τόπος.
Βέβαια το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ασκεί γενικότερη Πολιτιστική Πολιτική, εκφράζει ολόκληρη τη χώρα και σε αυτό εκτίθενται οι θησαυροί της. Δεν πρέπει όμως να διέπεται από κατακτητική και αφομοιωτική αντίληψη προς έργα τέχνης άλλων ελληνικών περιοχών. Εξάλλου διαθέτει πλήθος σπουδαίων γλυπτών.  
Επιβάλλεται λοιπόν η επιστροφή των γλυπτών στο τόπο που ανήκουν. Με εντελώς επιστημονικό τρόπο – ως πληροφορούμαι – έχει ετοιμασθεί χώρος στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου για να τους δεχθεί, σε άριστες συνθήκες διατήρησης και έκθεσης. Και τούτο χάρις στις συνεχείς προσπάθειες του Εφόρου  και της ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Μένει λοιπόν, ως «Νόστιμον Ήμαρ», η επιστροφή των γλυπτών στην γενέθλια γη. Κάτι τέτοιο θα αναβαθμίσει το ωραίο σημερινό Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου και θα αυξήσει την επισκεψιμότητά του. Θα  είναι δε η απαρχή ενός γενικότερου στόχου και ονείρου όλης της κοινωνίας της Κορινθίας για την κατασκευή Νέου Σύγχρονου Μουσείου στην Αρχαία Κόρινθο.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν συμφώνησαν στην άμεση επιστροφή των δύο Κούρων στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου και μάλιστα πρότειναν να συνεχίσει η διενέργεια συστηματικής ανασκαφής στο χώρο για τα υπόλοιπα αρχαία.
 
Εν συνεχεία έλαβε το λόγο ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι το θέμα είναι απ΄ αυτά που μας ενώνει όλους. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Εξάλλου και η ΛΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας βαθύ αίσθημα ευθύνης προς την τοπική κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα, προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να επιστραφούν οι Κούροι το συντομότερο δυνατόν στη γη της Κορινθίας. Επιβεβαιώθηκε ότι η Υπηρεσία διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό για τη συντήρηση, συγκόλληση και ανάταξη των αγαλμάτων, προτάθηκαν θέσεις έκθεσής τους και ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαμόρφωση και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός ενός πλήρως οργανωμένου και σύγχρονου εργαστηρίου συντήρησης. Μετά από όλα αυτά διατύπωσε εγγράφως προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού το αίτημα επιστροφής των Κούρων. Ένα αίτημα επιτακτικό που σχετίζεται επιπλέον με την ορθή συντήρηση του ευρήματος. Πιστεύω λοιπόν ότι οι αρμόδιοι του Υπουργείου θα δουν και θα κρίνουν και με τη συνδρομή του Υπουργού και των Βουλευτών μας, την μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων της ΛΖ ΕΠΚΑ, αλλά και όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για την ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου της Κορινθίας και θα επιστρέψουν τους δίδυμους Κούρους στη γη της Κορινθίας, εκεί που ανήκουν .
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα της ανάδειξης του ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου του τόπου μας  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να αιτηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού την επιστροφή των δίδυμων Κούρων που βρέθηκαν στη Κλένια του τέως Δήμου Τενέας και φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, προκειμένου να φυλαχθούν, εκτεθούν και αναδειχθούν στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, σε κατάλληλη διαμορφωμένη και εξοπλισμένη θέση έκθεσής τους, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό συντήρησης , συγκόλλησης και ανάταξης της ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 106 / 2011 .
 
 
     Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ