Αίτημα για χαρακτηρισμό του λιμανιού της Κορίνθου ως τουριστικού

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 117
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/23-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτημα για χαρακτηρισμό του λιμανιού της Κορίνθου ως τουριστικού με μαρίνα και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 10641/18.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
           ΑΠΟΝΤΕΣ 
       1. Μπάκουλης Δημήτριος
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα εννέα (19) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τρεις (3)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                       
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς             
 1. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 11. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 12. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 15. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
Προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλός κ. Μπάκουλης Δημήτριος.
Αποχώρησαν στο τέλος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκουλης Δημήτριος, 2) Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος, 3) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 4) Καρπούζης Γρηγόριος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας, ως κατεπείγον, το θέμα:
«Αίτημα για χαρακτηρισμό του λιμανιού της Κορίνθου ως τουριστικού με μαρίνα και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου», επειδή κατά την ημερίδα του Εμπορικού Συλλόγου την 21-3-2011 διατυπώθηκαν διφορούμενες απόψεις από ορισμένους εκπροσώπους φορέων και δεδομένου ότι επίκεινται εξελίξεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας ειδικά για το λιμάνι της Κορίνθου.    Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των 1) Κων/νου Γιώτη, 2) Σωκράτη Τόγια, 3) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 4) Νικολέττα Γιάννου, 5) Γρηγορίου Καρπούζη, 6) ΝΙκολ;aου Κούτουλα, 7) Δημητρίου Μπάκουλη, 8) Χρήστου Κορδώση, 9) Βασιλείου Κωνσταντογιάννη, 10) Βασιλείου Ρούκη, 11) Γεωργίου Πούρου, 12)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 13) Χαράλαμπου Κασίμη, 14)Σοφίας Δασκαλοπούλου, 15)Θωμά Αθανασάκου και 16) Ευφροσύνης Τσαρμπού) δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 117 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου στο Επιμελητήριο Κορίνθου και παρευρίσκοντο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης, οι Βουλευτές του Νομού κ.κ. Αικατερίνη Φαρμάκη, Άγγελος Μανωλάκης και Κων/νος Κόλλιας, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Δέδες και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου, φορείς και πλήθος κατοίκων υπήρξαν διαφοροποιημένες τοποθετήσεις από κάποιους εκπροσώπους φορέων σε ότι αφορά το χαρακτηρισμό του Λιμανιού της Κορίνθου και μάλιστα προσπάθησαν να αποτρέψουν ψήφισμα των παρευρισκομένων που στη συντριπτική του πλειοψηφία τοποθετήθηκε υπέρ της λειτουργίας του λιμανιού ως τουριστικού. Επιβάλλεται νομίζω να αποφασίσουμε εκ νέου για το χαρακτηρισμό του λιμανιού ως τουριστικού και την επιβεβαίωση του Σώματος για την λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου.
Γιώτης Κων/νος: Μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι δεν έχει αλλάξει  κάτι όσον αφορά τις προϋποθέσεις έναντι του λιμανιού, αλλά η θέση της Κυβέρνησης δεν είναι ξεκάθαρη. Δηλώνω εξ αρχής ότι το λιμάνι να είναι τουριστικό με χρήση μαρίνας και επιβατικό και δευτερευόντως ως εμπορικό για την λειτουργία των επιχειρήσεων –βιομηχανιών του Νομού.  Να πω όμως ότι για να λειτουργήσει το λιμάνι ως τουριστικό πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη μελέτη που να προβλέπονται έργα βελτίωσής του, ώστε να είναι ελκυστικό για τους τουρίστες ή κι ακόμα μήπως πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέου λιμανιού έξω από τη πόλη.  Όλα αυτά μπορούν να γίνουν εφόσον λειτουργήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και έτσι ο Δήμος ως ο μόνος αρμόδιος έχει τη δυνατότητα για ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Κασίμης Χαράλαμπος: Μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι είμαστε υπέρ της τουριστικής ανάπτυξης του λιμανιού και με τη δημιουργία μαρίνας. Στην προχθεσινή ημερίδα ούτε οι πολιτικοί παράγοντες που μίλησαν είχαν διαφορά απόψεων. Μπορούμε να αποτρέψουμε το εμπορικό λιμάνι εφόσον έχουμε επιχειρησιακό σχέδιο που να προβλέπεται τι ακριβώς θέλουμε να γίνει. Να πω όμως ότι τέτοια καίρια θέματα να έρχονται σε ημερήσια διάταξη.
Τσαρμπού Ευφροσύνη:  Είναι ένα σοβαρό θέμα και αφού η συζήτηση γίνεται σήμερα δεν θέλω να τοποθετηθώ.
Φαρμάκης Γεώργιος: Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει στο λιμάνι είναι η διέλευση των νταλικών και η προσέλευση λαθρομεταναστών. Είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί λύση. Επειδή ο Δήμος δεν έχει την απόλυτη δικαιοδοσία , πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση του χαρακτηρισμού του λιμανιού ως τουριστικού και τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Πούρος Γεώργιος:  Πιστεύω ότι έχουμε εγκλωβιστεί. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να έχουμε εισόδημα. Το λιμάνι σύμφωνα με το περιφερειακό σχεδιασμό έχει χαρακτηριστεί εθνικής σημασίας. Δεν νομίζω επίσης ότι αν φτιάξουμε τουριστικό λιμάνι θα έχουμε και τουρισμό. Πρέπει να προετοιμάσουμε το λιμάνι (κρουαζιερόπλοια, επαφές με εταιρείες κ.λ.π.) για να δεχτεί τουρισμό. Σε ότι αφορά τις νταλίκες πρέπει να βρούμε τεχνολογικό τρόπο για την απομάκρυνσή τους. Συμφωνώ για το τουριστικό λιμάνι και τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Κωνσταντογιάννης Βασίλειος: Υπενθυμίζω ότι η θέση μας είναι η ίδια. Να πω μόνο ότι από έρευνα που διενήργησα πουθενά στο κόσμο δεν υπάρχει αμιγώς τουριστικό λιμάνι.
Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος:  Ανεξάρτητα από τη βούληση της Κυβέρνησης πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλουμε να γίνει στο λιμάνι της πόλης μας. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι ο χαρακτηρισμός του λιμανιού σε τουριστικό.  Το λιμάνι και οι χρήσεις του δεν ήταν ποτέ στη δικαιοδοσία του Δήμου, απλά ο Δήμος γνωμοδοτούσε. Για μένα πέρα από τον χαρακτηρισμό του λιμανιού σημαντικό θέμα είναι η λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ώστε να μπορεί ο Δήμος να αποφασίζει για το λιμάνι και όχι να γνωμοδοτεί.
Καρπούζης Γρηγόριος: Δηλώνω υπέρ της λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Επίσης για να γίνει τουριστική χρήση του λιμανιού χρειάζονται να γίνουν κάποια έργα. Νομίζω ότι αν υπάρχει πραγματική βούληση, να υπάρξει αρχικά  κοινή υπουργική απόφαση για αποχαρακτηρισμό του λιμανιού από εθνικής σημασίας σε τουριστικής και διαπιστωτική πράξη παραχώρησης των μπαζωμάτων του Αγ. Νικολάου και ένα μέρος της χερσαίας ζώνης λιμένος στο Δήμο για να μπορέσει να εκτελέσει κάποια βελτιωτικά έργα. 
Λέκκας Πέτρος: Το πρόβλημα νομίζω λύνεται μόνο με το χωροταξικό σχεδιασμό και πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να προχωρήσουμε.
Χασικίδης Χρήστος: Για να δοθεί ένα τέλος στο θέμα να υπάρξει αυτοδιοικητική συνιστώσα το ότι το λιμάνι ανήκει στο Δήμο και άμεσα να επέλθει το Λιμενικό Ταμείο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
Ο Δήμαρχος τέλος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι όλοι συμφωνούμε να έχουμε την κατεύθυνση ότι πρέπει να γίνει ένα τουριστικό λιμάνι με μαρίνα στη πόλη μας και να παύσει η ανεξέλεγκτη κατάσταση λειτουργίας με τα οχηματαγωγά RO-RO και τις νταλίκες. Να σταματήσει κάθε σκέψη χρησιμοποίησης του λιμανιού της Κορίνθου ως αποκέντρωση του Λιμανιού του Πειραιά με επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στη υπόλοιπη χερσαία ζώνη και στα μπαζώματα του Αγίου Νικολάου. Τα σχέδια της Κυβέρνησης δεν είναι σωστά (ένταξη του λιμανιού στη Πάτρα) και θα μας βρουν απέναντί τους. Κλείνοντας να πω ότι εμείς εμμένουμε στη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και στο χαρακτηρισμό του λιμανιού της Κορίνθου ως τουριστικού με χρήση μαρίνας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Δηλούσης της κ. Ευφροσύνης Τσαρμπού ότι απέχει)
 
1. Την άμεση λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου και
 
2. Τον χαρακτηρισμό του λιμανιού της Κορίνθου ως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ με Μαρίνα , μέρος του οποίου θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των ντόπιων βιοτεχνιών και βιομηχανιών του Δήμου Κορινθίων.
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 117 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment