Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/03/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                          Κόρινθος 04-04-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τετάρτη 23/03/2011 με τα κατωτέρω σημαντικότερα θέματα :
· Ομόφωνα επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά το αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου για χαρακτηρισμό του λιμανιού της Κορίνθου ως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ με χρήση Μαρίνας, θεωρώντας ότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα επέλθει ανάπτυξη στην Κόρινθο και την ευρύτερη περιοχή, είτε με τα κρουαζιερόπλοια, είτε με σκάφη αναψυχής.
Παράλληλα ζητείται από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων να δώσει το πράσινο φως για την άμεση λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καθώς ο Δήμος είναι ήδη έτοιμος από πάσης απόψεως να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα, με κυρίαρχο σκοπό την καλύτερη λειτουργία του λιμανιού, για την πόλη και για τους Κορίνθιους.
Για τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμανιού έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου την Δευτέρα 28 Μάρτη , με την παρουσία μάλιστα του κ. Λιμενάρχη, με βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την παραχώρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας στο Δημοτικό Λιμενικό ταμείο, καθόσον αφορά το λιμάνι της Κορίνθου.
· Ομόφωνα εκφράστηκε η διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση για τις επιχειρούμενες συνενώσεις δημοτικών σχολείων και συγκεκριμένα των σχολείων Αγγελοκάστρου, Αγιονορίου, Στεφανίου και Σπαθοβουνίου. Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε επιτροπή για επαφές και ενέργειες παρέμβασης προς την Α’θμια Εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας.
· Παρά το γεγονός ότι ο συμπολίτης και πρώην δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Λούμπας έλαβε 26 ψήφους δεν κατάφερε να εκλεγεί ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Κορινθίων, δεδομένου ότι απαιτούνται τα 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου ήτοι 28 ψήφους. Έτσι το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.
· Η Δημοτική Αρχή με συντονισμένες προσπάθειες κατάφερε να συντάξει τις απαιτούμενες προμελέτες και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση των έργων
1. «Έργα συλλογής , επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής» προϋ/σμού 15.230.744
2. «Έργα συλλογής , επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Αθικίων» προϋ/σμού 7.241.083
3. «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ» προϋ/σμού 49.350.000
Έτσι με τα συνολικού προϋ/σμού 72.000.000 € έργα θα αποκατασταθεί το περιβάλλον με την αποχέτευση ακαθάρτων στην Αλμυρή, τα Λουτρά Ωραίας Ελένης και τα Αθίκια στην πλευρά του Σαρωνικού κόλπου και στο Λέχαιο, το Περιγιάλι, τον Άσσο και τον Κάτω Άσσο, το Βραχάτι και το Ζευγολατιό, τον Άγιο Γεώργιο και την Μπαθαρίστρα της Κορίνθου στον Κορινθιακό κόλπο.
Για την εκτέλεση των έργων αυτών θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των Δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και Βέλου – Βόχας.
· Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε το νέο τεχνικό πρόγραμμα, το πρώτο ουσιαστικά και τυπικά τεχνικό πρόγραμμα του νέου Καλλικρατικού δήμου Κορινθίων συνολικού ύψους άνω των 18.000.000 €. Με το πρόγραμμα αυτό , η μεγάλη του πλειοψηφία έργων του οποίου προορίζεται στην περιφέρεια του Δήμου, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί η Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός την προεκλογική περίοδο, ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες στην ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων , αλλά δίνονται λύσεις και σε μικρά και μεγάλα έργα όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.
Σημειώνεται ότι στον προϋ/σμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται εγκεκριμένα έργα από το ΕΣΠΑ ύψους 4.000.000 για τις δύο πλατείες (Μπαθαρίστρα, Αγία Άννα), την κατασκευή του ποδηλατοδρόμου και την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων του χειμάρρου Ξηριά, ούτε έργα περιβάλλοντος, όπως η αποχέτευση λυμάτων στην παραλιακή ζώνη του Δήμου προϋ/σμού 72.000.000.
Το άθροισμα όλων αυτών των έργων δίνουν συνολικό προϋπολογισμό άνω των 100.000.000 €, που είναι ο υψηλότερος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
· Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση του Δημάρχου για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, από το οποίο ο Δήμος προσδοκά σε ιδιαίτερα οφέλη για τους δημότες ιδιαίτερα στον τομέα πρόληψης .

 


                                                                                                 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ