Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30/03/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                     Κόρινθος 04-04-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τετάρτη 30/03/2011 με βασικότερα θέματα στην ημερήσια διάταξη τα κατωτέρω:

· Η Δημοτική Αρχή πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ομόφωνα έγινε αποδεκτή η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και Ύδρευσης σε ειδικές ομάδες δημοτών και κατοίκων του νέου Δήμου Κορινθίων. Έτσι μειώνονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατά 40% σε όλο το νέο δήμο Κορινθίων και 50% στα τέλη ΄Ύδρευσης στους Πολύτεκνους, τους Τρίτεκνους, τους ΑΜΕΑ και τους αναπήρους πολέμου. Μοναδική προϋπόθεση είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 35.000 €

· Επανακαθορίστηκαν τα δημοτικά τέλη, φόροι και δικαιώματα για το 2011 και εφεξής , χωρίς να γίνουν ιδιαίτερες αυξήσεις στα περισσότερα τέλη, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις , οι τιμές των οποίων ήσαν πάρα πολύ χαμηλές και κάτω του κόστους παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις νέες καθορισθείσες τιμές:

· Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας παρέμεινε για όλο το δήμο Κορινθίων σε ποσοστό 0,35% επί της αξίας των ακινήτων

· Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις ζώνες (παραλία, ορεινές κοινότητες, ημιορεινές, Κόρινθος) και αυξήσεις έγιναν στην δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου, οι τιμές στην οποία ήσαν ιδιαίτερα χαμηλές , ενώ η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε το 2005. Κατά τα λοιπά έγιναν απλές στρογγυλοποιήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. Κόρινθος από 1,83 €/τ.μ. σε 1,85 €/τ.μ.

· Τα Τέλη Ύδρευσης αυξήθηκαν σε ορισμένες δημοτικές κοινότητες , όσον αφορά τα πάγια τέλη (20€ ανά λογ/σμό), ενώ έγιναν απλές τιμαριθμικές αναπροσαρμογές σε ορισμένες άλλες κατηγορίες. Τέλος καθορίστηκε από 1/1/2012 όλοι οι λογ/σμοί σε όλες τις δημοτικές ενότητες να εκδίδονται σε τριμηνιαία βάση και ενιαιοποίηση όλων των λογ/σμών ως προς την έκδοση.

· Τα Τέλη Άρδευσης παρέμεινα σε ίδια επίπεδα για τη τοπική κοινότητα Κάτω Άσσου.
· Τα Τέλη πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα, εκτός των πεζόδρομων της Κορίνθου που αναπροσαρμόστηκαν στην ίδια τιμή με αυτήν του Φλοίσβου (50 €/τ.μ.).

· Όσον αφορά το νεκροταφείου οι αναπροσαρμογές είναι ελάχιστες, όμως αποφασίστηκε στο εξής να μην διατεθεί πάλι διπλός τάφος στις δημοτικές κοινότητες που μέχρι τώρα ήταν θεσπισμένο.

· Τα τέλη διαφήμισης χωρίς αυξήσεις.

· Εγκρίθηκε η Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. ΕΠΙΝ «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου», 1.200.000 και της Στατικής μελέτης του συγκεκριμένου έργου 57.441 €. Υπενθυμίζεται ότι για το έργο αυτό έχει εκπονηθεί η αρχιτεκτονική μελέτη από το σύμβουλο του Δήμου κ. Χρ. Γαλλίκα, η οποία προβλέπει μία πανέμορφη πεζογέφυρα, η οποία στο μέτωπο έχει το σχήμα της Κορινθιακής τριήρους.

 

 

                                                                                                               ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ