Δωρεάν υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων από τον Δ.Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                  Κόρινθος 06-04-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων, αναγνωρίζοντας ως μια από τις θεμελιώδης αποστολές του την δωρεάν προσφορά αθλητικών υπηρεσιών και τη δημιουργία ευκαιριών άσκησης για όλους τους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλλου, φιλοδοξεί να καλύψει ένα μεγάλο κενό με την παρέμβασή του υλοποιώντας νέα αθλητικά προγράμματα, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.
Καλούνται όλοι οι δημότες μας ανεξαρτήτως φύλλου, ηλικίας και ικανότητας να συμμετέχουν ελεύθερα ή ακόμα, να ανακαλύψουν νέες αθλητικές δραστηριότητες, απολαμβάνοντας έτσι την χαρά της άθλησης και της δημιουργίας. Μαζικός Αθλητισμός σημαίνει κίνηση, παιχνίδι και άσκηση. Συντελεί στην βελτίωση της υγείας των πολιτών, στην καλύτερη ποιότητα ζωής, στην κοινωνικοποίηση των ατόμων και αφορά όλους τους πολίτες χρήζοντας δημόσιας αποδοχής.

1. «Αθλοχώροι Γειτονιάς»
Το ανωτέρω πρόγραμμα με την καθοδήγηση πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει τη διδασκαλία, την άσκηση και ενεργό συμμετοχή των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους, σε ένα ή περισσότερα αθλήματα ή κλάδους άσκησης καθώς και τη συμμετοχή τους σε αθλητικά προγράμματα συναγωνισμού, αθλητικές εκδηλώσεις , δραστηριότητες κατά τα οποία δύναται ν’ αναδειχθούν ταλέντα για κάθε αντίστοιχο κλάδο άθλησης . Σκοπός του προγράμματος « Αθλοχώροι Γειτονιάς » είναι η ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των παιδιών και των εφήβων, η δημιουργία ενός δυνατού πόλου έλξης της νεολαίας ως μέσο διεξόδου από τα καθημερινά προβλήματα, η προαγωγή των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών, η ανάπτυξη της αθλητικής τους συνείδησης και του «ευ αγωνίζεσθαι» και την εν γένει άνοδο και βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών μας.

Το πρόγραμμα «Αθλοχώροι γειτονιάς» υλοποιείται απογευματινές ώρες:
· στο Συγκρότημα Σχολικών Κτιρίων του 1ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου
· στο Συγκρότημα Σχολικών Κτιρίων του 4ου & 12ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου
2. «Άσκηση στην τρίτη ηλικία»
Στην ηλικία της συνταξιοδότησης τα άτομα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο αλλά και την ανάγκη να τον αξιοποιήσουν δημιουργικά προκειμένου να νιώθουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Το πρόγραμμα «άσκηση στην τρίτη ηλικία» λειτουργεί με εξειδικευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής και εφαρμόζεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου μας. Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει κινητικές δραστηριότητες αναψυχής με ψυχαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα και έχει σαν σκοπό να προάγει την φυσική ικανότητα των ατόμων συντελώντας στην διατήρηση της υγείας τους.
Το πρόγραμμα «Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία» υλοποιείται πρωινές και απογευματινές ώρες στον εκάστοτε χώρο του κάθε Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κορινθίων.
3. «Αθλητισμός και Γυναίκα»
Το πρόγραμμα «αθλητισμός και γυναίκα» ήταν από τα πρώτα που βρήκε εφαρμογή στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού, με την ονομασία «Γυναίκα και Αθλητισμός-Κίνηση και ζωή». Ήταν μια πρόκληση για τη γυναίκα αφού η ενασχόληση της με τον αθλητισμό πρόβαλλε, είτε ως πολυτέλεια, είτε ως απαγόρευση. Παρ’ όλα αυτά όμως αυτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Μαζικού Αθλητισμού και περίπου 60.000 γυναίκες συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Πρόκειται ακόμα και σήμερα για το μεγαλύτερο σε εύρος δομημένο πρόγραμμα και υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε 614 δήμους και κοινότητες της χώρας. Το περιεχόμενο του έχει εμπλουτιστεί με μεγάλη ποικιλία αθλητικών και κινητικών δραστηριοτήτων όπως αεροβική, χορός, αθλοπαιδιές, γυμναστική, ακόμα και με δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ύπαιθρο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες να συμμετέχουν ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα τους.

Το πρόγραμμα «Αθλητισμός και Γυναίκα» υλοποιείται απογευματινές ώρες στην κλειστή αίθουσα γυμναστηρίου του Δ.Ο.Ν.Α.Κ.

4. «Άσκηση και παιδί»
Στα πλαίσια των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» τα προγράμματα «άσκηση στην παιδική ηλικία» και «αθλητισμός και παιδί», βρίσκουν ιδιαίτερη απήχηση στο παιδικό πληθυσμό όπου η κινητική τους προσαρμοστικότητα, η σωματική και πνευματική τους διάπλαση καθώς επίσης ο αθλητικός χαρακτήρας και η αθλητική τους συνείδηση, μπορούν να επιτευχθούν μέσα από το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους και να προωθήσουν την πρωτοβουλία τους.
Ο διαχωρισμός των προγραμμάτων σε δύο κατηγορίες έγκειται στο γεγονός, ότι το πρόγραμμα «αθλητισμός και παιδί» είναι πιο εξειδικευμένο από το «άσκηση στην παιδική ηλικία» αφού έχει κυρίως σαν στόχο να μυήσει τα παιδιά σε διάφορα διαδεδομένα αθλήματα ή μη. Το είδος των αθλητικών δραστηριοτήτων εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τις πολιτιστικές, κλιματολογικές, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες καθώς και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις του τόπου διαμονής τους.

5. «Άσκηση στην προσχολική ηλικία»
Όταν το άτομο από μικρή ηλικία συμμετέχει σε κινητικές δραστηριότητες, έχει περισσότερες πιθανότητες να υιοθετήσει τέτοιου είδους δραστηριότητες και κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσής του. Τα νήπια μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, να αναζητήσουν την αυτονομία και την αυτάρκεια με ομάδες συνομήλικων, να αναπτύξουν την δημιουργική τους φαντασία μέσα από το παιχνίδι και να ζήσουν την περιπέτεια. Το παιχνίδι αποτελεί για τα παιδιά δραστηριότητα έντονης κινητικότητας και μοναδικής εμπειρίας.
Για πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 30 – 2ος Όροφος) και στο τηλέφωνο : 27410.85638 Κα Νέγρη.

 


                                                                                                          Από το γραφείο τύπου