ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 08-04-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 13723
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                                 ΠΡΟΣ
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                                       Τ… …………………….
ΠΛΗΡ.:                                                                                                    Δημοτικό Σύμβουλο
ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068


 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 και των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 13η Απριλίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τo παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ