ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Κόρινθος, 08-04-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 13725
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                                   ΠΡΟΣ
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                                        Τ… …………………….
ΠΛΗΡ.:                                                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο
ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 13η Απριλίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 21:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Σύσταση ν.π. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας, Τενέας.
2.- Συσταση ν.π. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με συγχώνευση όλων των αντίστοιχων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας, Τενέας
3.- Κατάργηση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Κορινθίων, Σαρωνικού, Άσσου-Λεχαίου και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
4.- Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
5.- Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
6.- Αποδοχή χρηματοδότησης 320.000 € για το έργο «Ανάπλαση –Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» από το ΕΣΠΑ
7.- Αποδοχή χρηματοδότησης 530.000 € για το έργο «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων-Α΄ΦΑΣΗ» από το ΕΣΠΑ
8.- Αποδοχή χρηματοδότησης 1.000.000,00 € για το έργο «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων» από το ΕΣΠΑ
9.- Επιλογή Τράπεζας για συνεργασία με το Δήμο
10.- Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Κορινθίων (ΔΟΝΑΚ)
11.- Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
12.- Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
13.- Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Γ΄ ΚΑΠΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
14.- Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Γ΄ ΚΑΠΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
15.- Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Ζ΄ ΚΑΠΗ ΣΟΛΟΜΟΥ
16.- Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Ζ΄ ΚΑΠΗ ΣΟΛΟΜΟΥ
17.- Έγκριση πραγματοποίησης του 4ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου στη Κόρινθο
18.- Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό του πολιούχου της τοπικής κοινότητας Χιλιομοδίου Αγίου Γεωργίου
19.- Συμμετοχή του Δήμου στην μουσική εκδήλωση του Συστήματος Προσκόπων Κορίνθου.
20.- Έγκριση μετάβασης των Δημοτικών Συμβούλων Πέτρου Λέκκα και Αντώνη Παππά στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας
21.- Αίτηση Κων/νου Κουστένη για απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Περιάνδρου 80β για το υπό ίδρυση στεγασμένο πάρκινγκ αυτ/των.
22.- Προμήθεια δύο (2) κινητών τηλεφώνων για την χρησιμοποίησή τους στο δέκτη
GPS για τις τοπογραφικές εργασίες του Δήμου
23.- Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ και
επιστροφή ποσού

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ