Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”…

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                          Κόρινθος 11-04-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Κορινθίων, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την στήριξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας, υλοποιεί το πρόγραμμα <<Βοήθεια στο Σπίτι>> για παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών και Α.Μ.Ε.Α.. Η σημαντική αυτή «βοήθεια», έρχεται να συμπληρώσει τις ηδη ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του ΟΑΕΔ για ανέργους- συγγενείς των ηλικιωμένων και των Α.Μ.Ε.Α. με κάρτα ανεργίας ή ανέργους που λαμβάνουν τακτικό ταμείο ανεργίας.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το πρόγραμμα που είναι στελεχωμένο με κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
· Συναισθηματική στήριξη, συντροφιά
· Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ατόμων
· Νοσηλευτική φροντίδα
· Μέτρηση ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σάκχαρο κ.λ.π.)
· Συνταγογράφηση φαρμάκων
· Συνοδεία σε υπηρεσίες Υγείας
· Συνεργασία με προσωπικούς ιατρούς των εξυπηρετουμένων
· Οικογενειακή βοήθεια
· Πρακτικές εξυπηρετήσεις (ατομική υγιεινή ,ψώνια κ.λ.π)
· Διανομή συσσιτίου κατ’ οίκον, όπου χρήζει. κ.ά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι άνεργοι πρέπει να προσκομίσουν :
α) Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το
οικονομικό έτος 2010
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας του Ο. Α. Ε Δ. ή βεβαίωση σε περίπτωση που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο. Α. Ε. Δ.

Οι επαπειλούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν :

α) Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το
οικονομικό έτος 2010
δ) Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και
Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση του προγράμματος
της επιχείρησης.

Οι ηλικιωμένοι πρέπει να προσκομίσουν :

α) Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το
οικονομικό έτος 2010.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να προσκομίσουν :

α) Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το
οικονομικό έτος 2010
δ)Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους «Βοήθεια στο Σπίτι» για την υποβολή αιτήσεων:

-«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: ΝΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741085638

-«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΦΙΛΗ & ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΑΝΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:27410.29109- 27410.26412

-«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: ΖΟΡΜΠΑ ΝΑΝΣΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27410.93482

-«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΝΕΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27410.98288

-«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27410.82088

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

 


                                                                                                  Από το γραφείο τύπου