Υπερψηφίσθηκε από το Δ.Σ. ο προϋπολογισμός του Δ.κορινθίων για το 2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                               Κόρινθος 14-04-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πρώτο μέρος της ειδικής συνεδρίασης της 13-04-2011, του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. ο προϋπολογισμός του 2011 συνολικού ύψους 73 εκατ. Ευρώ. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός τόνισε, ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα αποτυπώνονται οι προοπτικές και η πορεία του Δήμου μας. Επίσης, ο Δήμαρχος αντέκρουσε τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης περί καθυστέρησης στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, αφού μέσα στο μήνα Φεβρουάριο δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ των κ.κ. Ραγκούση και Σαχινίδη, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνταχθούν οι προϋπολογισμοί.
Τόνισε επιπλέον ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει καμία διαχειριστική λογική, τουναντίον υπάρχει η αναπτυξιακή διάσταση που ανταποκρίνεται στο παρόν και το μέλλον του δήμου μας και υπογράμμισε ότι γίνεται και θα γίνει μεγαλύτερη ακόμη προσπάθεια, ούτως ώστε να αποκομίσουμε περισσότερα οφέλη από τις συνενώσεις των πρώην Καποδιστριακών Δήμων με τον Δήμο Κορινθίων, με σκοπό την αύξηση των εσόδων.
Επιπλέον, μίλησε για τον κίνδυνο που ελλοχεύει από τις καταπατήσεις της δημοτικής περιουσίας από τρίτους, υπογραμμίζοντας ότι θα γίνει προσπάθεια για την εκποίηση μέρους της δημοτικής περιουσίας προς όφελος των συνδημοτών μας με διαφανείς όπως πάντα διαδικασίες.
Οι συνήθεις καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί προϋπολογισμού που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου και των δημοτών, δεν έπεισαν το σώμα, αλλά αντιθέτως η Δημοτική Αρχή κατόρθωσε να πείσει επιχειρηματολογώντας με τη σειρά της τον πρώην δήμαρχο Σαρωνικού κ. Σωκράτη Τόγια, ο οποίος έδωσε την «θετική» του ψήφο για την «πορεία» του Δήμου μας υπερψηφίζοντας τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. Μάλιστα στην τοποθέτηση του ο πρώην Δήμαρχος, άφησε να εννοηθεί ότι η παράταξη με την οποία εκλέχθηκε δεν ανταποκρίνεται στις επιταγές των ψηφοφόρων της αφού τόνισε, ότι η αντιπολίτευση που ασκεί σε ορισμένα θέματα ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας είναι στείρα.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων απάντησε σε όλες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης καταδεικνύοντας με σαφή τρόπο ότι η πορεία της Δημοτικής Αρχής βρίσκεται στο σωστό δρόμο, τόνισε ότι ο προϋπολογισμός στην συνέχεια μπορεί να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις λόγω της μεγάλης οικονομικής στενότητας, υποστήριξε όμως πώς με την προσπάθεια όλων μας θα τα καταφέρουμε για άλλη μια φορά και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του Δήμου που εργάστηκαν εποικοδομητικά με την Δημοτική Αρχή για την σύνταξη του προϋπολογισμού.

 

                                                                                                                                  Από το γραφείο τύπου