Την Πέμπτη 28-04-2011, ξεκινά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τον Δήμο Κορινθίων Εθελοντικής Δράσης…

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                   Κόρινθος 26-04-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη, 28-04-2011, ξεκινά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τον Δήμο Κορινθίων Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κινδύνων και κρίσεων με σκοπό την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών με τίτλο «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους». Το Πρόγραμμα, θα λάβει χώρα στο μικρό θεατράκι του Δημοτικού καταστήματος (Κολιάτσου 32) και γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
Η εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, έχει διάρκεια 100 ώρες, αφορά εθελοντές πολίτες-δημότες που θα εκπαιδευτούν στην απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων, καθώς και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο δια βίου μάθησης.
Μετά την λήξη του παραπάνω προγράμματος, ο Δήμος θα αποκτήσει μια ικανή, επίλεκτη ομάδα εκπαιδευμένων εθελοντών δημοτών η οποία θα είναι σε θέση και διαρκή ετοιμότητα-επιφυλακή για την διαχείριση, κινδύνων, κρίσεων και φυσικών καταστροφών που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν.
Οι 100 εκπαιδευτικές ώρες, θα υλοποιηθούν σε 22 περίπου τετράωρες συναντήσεις και θα διεξάγονται δύο-τρεις φορές την εβδομάδα, όπου στο τέλος θα δοθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης (εκτιμώμενο στοιχείο στο βιογραφικό σημείωμα).
Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος την έχει ο Δήμος Κορινθίων.

 

 

                                                                                                                                Από το γραφείο τύπου