Ο Δήμος Κορινθίων έχει ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάδειξη και αναβάθμιση του Δήμου μας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                   Κόρινθος 04-05-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έχοντας στόχους και όραμα η Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάδειξη του Καλλικρατικού Δήμου μας. Μία από αυτές είναι η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο της Πεσκάρα, που αφορά το λιμάνι της Κορίνθου και προβλέπει την μετατροπή του από εμπορικό που είναι σήμερα και εξυπηρετεί κυρίως την Αττική, σε τουριστικό λιμάνι με μαρίνα. Επίσης η συνεργασία μας με το παραπάνω Πανεπιστήμιο, προβλέπει την μελέτη των Αρχαιολογικών χώρων και την διασύνδεσή τους με τους εν εξελίξει ποδηλατοδρόμους της πόλης μας.
Μέσα από αυτές τις διαδρομές θα αναδειχθούν τόσο από τους ποδηλάτες όσο και από τους πεζούς, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και ομορφιάς.
Η προαναφερθείσα διαδρομή, θα ξεκινά από την Ακροκόρινθο θα περνά πλησίον του κεντρικού αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας, θα συνεχίζει προς το αρχαίο Λιμάνι του Λεχαίου και θα καταλήγει στον Ισθμό της Κορίνθου.
Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν όχι μόνο τους προαναφερθέντες χώρους αλλά και εκείνους της ευρύτερης περιοχής που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας αλλά «εντός» της ιστορικής μνήμης και κληρονομιάς της Κορίνθου.
Οι απαραίτητοι πόροι μπορούν να βρεθούν σε συνεργασία με τον ιδιωτικό φορέα, αφού υπάρχει πρόσφορο έδαφος για κέρδος, τόσο για τους ιδιώτες επενδυτές, όσο και για τον δήμο μας.
Εμείς θέλουμε, είπε ο Δήμαρχος, αποφάσεις πολιτικές που θα αφορούν το μέλλον μας να είναι με την συναίνεση μας. Το μέλλον της πόλης, είναι συνδεδεμένο και με την μετατροπή του λιμανιού της Κορίνθου σε τουριστικού χαρακτήρα. Κυρίως όμως με την αξιοποίηση και διασύνδεση των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου μας. Ο σχεδιασμός που προσφέρεται και σχεδιάζεται από την Δημοτική Αρχή, είναι σε θέση να έχει αναπτυξιακά αποτελέσματα και να αναβαθμίσει συνολικά τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων.

 


                                                                                                                                      Από το γραφείο τύπου