Γενική Απογραφή Πληθυσμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                               Κόρινθος 5-05-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η χώρα μας, όπως και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συμβατική υποχρέωση να διεξαγάγουν κάθε δεκαετία γενική απογραφή του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών.
Ο Δήμος Κορινθίων στηρίζει την απογραφή που θα ξεκινήσει στις 10 Μαΐου του τρέχοντος έτους, που σκοπεύει στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση, τα δημογραφικά, τα οικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού.
Είναι σημαντικό να βρεθούμε όλοι στον τόπο διαμονής μας γιατί αυτός δεν είναι μόνο ο τόπος της μόνιμης αλλά και της εξοχικής μας κατοικίας, που μας φιλοξενεί τα σαββατοκύριακα και όλο το καλοκαίρι. Από τον αριθμό των πολιτών που θα απογραφεί στο Δήμο μας, θα εξαρτηθεί και το ύψος του ποσού από τη ΣΑΤΑ-Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης-που θα λάβουμε για την επόμενη δεκαετία, δηλαδή εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη ετήσια χρηματοδότηση για τα έργα και τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου μας.
Επειδή τα προβλήματα είναι πολλά, ο Δήμος μας χρειάζεται τη συμμετοχή των δημοτών –ετεροδημοτών με σκοπό, να διεκδικήσουμε έργα που θα αλλάξουν προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής μας, καθορίζοντας ετσι τις χρηματοδοτήσεις για τα αναπτυξιακά προγράμματα της επόμενης δεκαετίας.

 


                                                                                                                                 Από το γραφείο τύπου