ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                             Κόρινθος 17-05-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για την επανεγγραφή και την εγγραφή των βρεφών και νηπίων , για το σχ. Έτος 2011 – 2012 , γίνονται από 20 Μαΐου 2011 έως 15 Ιουνίου 2011.
Καλούνται οι γονείς να παραλάβουν αιτήσεις που υπάρχουν σε κάθε παιδικό σταθμό και στο Γραφείο της Δ/νσης του Οργανισμού.
Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον παιδικό σταθμό, στον οποίο οι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν το παιδί τους .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επανεγγραφή των βρεφών και νηπίων :
1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Πιστοποιητικό υγείας ( στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος Mantoux του βρέφους ή του νηπίου)
4. Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας με τις αποδοχές & φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα ( ένσημα όταν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα)
5. Βεβαίωση εργοδότη ωραρίου εργασίας γονέων
6. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας , φωτοαντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης (2011) και Ε9
7. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.
8. Υπεύθυνη Δήλωση ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί και ώρα αποχώρησης
9. Για αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ε.Ε. ) άδεια παραμονής των 2 γονέων και του βρέφους /νηπίου .
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των βρεφών και νηπίων :
1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό γέννησης
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Πιστοποιητικό υγείας ( στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος Mantoux του βρέφους ή του νηπίου)
5. Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας με τις αποδοχές & φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα ( ένσημα όταν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα)
6. Βεβαίωση εργοδότη ωραρίου εργασίας γονέων
7. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας , φωτοαντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης (2011)
8. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.
9. Υπεύθυνη Δήλωση ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί και ώρα αποχώρησης
10. Για αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ε.Ε. ) άδεια παραμονής των 2 γονέων και του βρέφους /νηπίου .


Πληρ: Καρδάρα Άννα
Δνση: Πυλαρινού 84
Τηλ. (: (27410) 25717
FAX: (27410) 76454
 


                                                                                                                              Από το γραφείο τύπου