Πρόσκληση συνεδρίασης της 17ης Μαϊου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                       Κόρινθος, 17.05.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                     Αριθμ.Πρωτ.: 19033
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Χαρ. Κασίμη
7]Σωκρ. Τόγια
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 17η Μαϊου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι έχει ήδη παρέλθει το δίμηνο, κατά το τέλος του οποίου τα προνοιακά επιδόματα θα πρέπει να δοθούν στους δικαιούχους, με συνέπεια η πληρωμή τους να πρέπει να γίνει άμεσα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ