Προώθηση και εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου στο Δ.Κορινθίων

 

ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                            Κόρινθος 18-05-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη, στις 9:30π.μ., 17 Μαΐου του 2011, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ενημέρωση-εκπαίδευση στην εφαρμογή «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας μέσω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Φορητές Συσκευές & Εγκατάσταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου στο Δ. Κορινθίων».
Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Κορινθίων, οι Αντιδήμαρχοι και οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας, αφού πρόκειται για την εφαρμογή Υποβολής προβλημάτων από φορητές συσκευές, που αφορούν τις υπηρεσίες του, όπως είναι η Δημοτική Αστυνομία, η Υπηρεσία Πρασίνου, Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξυπηρετήσει τον αρτιότερο συντονισμό και θα προωθήσει την καλύτερη επικοινωνία των υπηρεσιών του Δήμου με σκοπό, το τελικό αποτέλεσμα να είναι προς όφελος των συμπολιτών.
Ο Δήμαρχος αρχικά, τοποθετήθηκε θετικά στη λειτουργία και εφαρμογή του Δικτύου αρκεί, όπως είπε, αυτή η χρήσιμη επίδειξη-ενημέρωση να μην παραμείνει στα χαρτιά και σε κάποια συρτάρια, αλλά να προωθηθεί και να υλοποιηθεί άμεσα για να έχει απτά αποτελέσματα, που θα ικανοποιήσουν τις υπηρεσίες του Δήμου και κατ΄ επέκταση τους πολίτες.

 

                                                                                                                           Από το γραφείο τύπου