Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/05/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                 Κόρινθος 19-05-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα 16/05/2011 με αρκετά και σοβαρά θέματα τόσο στην ημερήσια διάταξη , όσο και εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσία πλήθους κόσμου, φορέων, συλλόγων και τοπικών συμβουλίων. Οι σημαντικότερες αποφάσεις αναφέρονται παρακάτω:
· Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο και με τη ψήφο των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων Κόρφου, Σοφικού και Κατακαλίου αντιδρά στην προτεινόμενη από το σχέδιο του εθνικού χωροταξικού θεσμοθέτηση όλης της ζώνης του Σαρωνικού κόλπου , που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων, για εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοτροφείων. Πρόκειται για πλήρη υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην ήδη υπερκορεσμένη αυτή περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Στην περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας ο Δήμος Κορινθίων θα ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα για τη προστασία των συμφερόντων των κατοίκων , των παραθεριστών και των επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής.
· Ομόφωνα αποφασίστηκε η άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων (αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ) κατά των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις συγχωνεύσεις των δημοτικών σχολείων που επιχειρεί η Κυβέρνηση (Αγγελοκάστρου, Στεφανίου, Αγιονορίου, Σπαθοβουνίου).
· Ομόφωνα αποφασίστηκε η αρνητική στάση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου Κορινθίων στην επιχειρούμενη προσπάθεια χορήγησης άδειας λειτουργίας λατομείου δίπλα στο Αδριάνειο υδραγωγείο στον οικισμό Αγίου Βασιλείου της δημοτικής ενότητας Τενέας. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι η αντίδραση του Δήμου και των κατοίκων θα είναι δυναμική στην περίπτωση που το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αγνοήσει την απόφαση του Δήμου , των φορέων και των κατοίκων.
· Εκφράστηκε η δυσαρέσκεια και η διαμαρτυρία της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου για το γεγονός ότι ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου αγνόησε την Κορινθιακή κοινωνία κατά τον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) με τον μη διορισμό κανενός μέλους από την ευρύτερη Κορινθία.
· Ομόφωνα αποφασίστηκε η διανομή των προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαρτίου –Απριλίου συνολικού ποσού € 1.626.209 € στις πάσχουσες ομάδες των κατοίκων της Κορινθίας. Ο Δήμος Κορινθίων είναι από τους πρώτους δήμους στην Χώρα που καταβάλλει έγκαιρα τα αναλογούντα επιδόματα, καταπραΰνοντας τα οικονομικά προβλήματα που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (τυφλοί, κωφάλαλοι, ΑΜΕΑ, παραπληγικοί, τετραπληγικοί, κλπ).
· Έγινε δεκτό το αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο καζίνο Λουτρακίου για συμπαράσταση του Δήμου Κορινθίων στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και υιοθετεί την πρόταση για νομική θεσμοθέτηση του διαχωρισμού των χώρων καπνιζόντων και μη καπνιζόντων, ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας.
· Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά στην πρόταση της ΔΕΗ για χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στη θέση Γκά της δημοτικής κοινότητος Αθικίων, διότι θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα , τόσο στην υγεία των κατοίκων , όσο και στις παραγωγικές καλλιέργειες.
· Ομόφωνα συστάθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων και εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας της. Στην επιτροπή ορίστηκαν εκπρόσωποι 45 φορέων από διάφορα στρώματα της Κορινθιακής κοινωνίας , τόσο χωροταξικά , όσο και κοινωνικά, επαγγελματικά, κλπ (Εργατικό Κέντρο, Επιμελητήριο, Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, Δικηγορικός Σύλλογος, Εμπορικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Αθλητικοί Σύλλογοι, Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι, κλπ) . Παράλληλα εκλέχτηκαν 17 δημότες (1/3 των φορέων) για να πλαισιώσουν την Επιτροπή διαβούλευσης.
· Ομόφωνα έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για το έργο «Κατασκευή πλατείας Αγίας Άννας» και το έργο εντός των προσεχών ημερών συνεχίζει να εκτελείται από τον ανάδοχο που ήδη έχει αναδειχθεί από τον διαγωνισμό.
· Ομόφωνα έγινε δεκτή η πρόταση του ΚΑΠΗ Λεχαίου για ονομασία του συγκεκριμένου Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε ΚΑΠΗ «Τυχερής Παπαϊωάννου» . Με την απόφαση αυτή τιμάται ιδιαίτερα η δωρήτρια που δώρισε το κτίριο στο Δήμο για τη στέγαση του ΚΑΠΗ, έκτασης 200 τ.μ. κάθε όροφος. Ο Δήμος Κορινθίων θα προβεί σε ειδική τιμητική εκδήλωση στο άμεσο επόμενο διάστημα .

 


                                                                                                                         Από το γραφείο τύπου
 

Leave a Comment