Εργαστήρι Πολιτικής: Πρώτος Κύκλος Διαβούλευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                Κόρινθος 20-05-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ερευνητικό πρόγραμμα «Εργαστήρι Πολιτικής: μέτρα και προτάσεις πολιτικής για τη συμμετοχή των νέων στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης)» θα πραγματοποιήσει τον πρώτο κύκλο διαβούλευσης με την συμμετοχή των μελών της ομάδας εργασίας (focus group). Τον επιστημονικό συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει ειδική ερευνητική ομάδα με τίτλο «Πολιτική Τεχνολογία» του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η δράση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και το Ινστιτούτο Νεολαίας.
Σκοπός της διαβούλευσης είναι η ανάδειξη και ιεράρχηση θεμάτων που αφορούν στο Δήμο μας, θέματα συμμετοχής και διαβούλευσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τη λειτουργία τοπικών φορέων νεολαίας όπως τα Τοπικά Συμβούλια Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν), κοκ.
Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για το δεύτερο κύκλο διαβούλευσης που θα επικεντρωθεί στην διαμόρφωση ενός πλαισίου επίλυσης των σημαντικότερων προβλημάτων (και) με την συμμετοχή των νέων του Δήμου.
Παράλληλα, οι πολίτες του Δήμου μας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης που θα λειτουργήσει παράλληλα για αυτό το σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση http://politech.uop.gr/ ergastiri .

 

Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία»Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών ΣχέσεωνΠανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΔερβενακίων και Αδειμάντου, Κόρινθος 201 00web: http://politech.uop.gremail: politech@politech.uop.grτηλ. 27410 40055 – fax. 27410 40050

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 


                                                                                                                                        Από το γραφείο τύπου